• A-
  • A
  • A+

Обучение по катедри


  • Обществени науки

  • Техническо обединение

  • Чужди езици

  • Природни науки и екология

  • Математика

  • Информатика и ИТ

Проект "Твоят час"

Готови за матура

Готови за матура

Ръководител:

Росилора Терзиева

Read more...

Сравнително религознание

Сравнително религознание

Ръководител: Павлин Славов

Read more...

Ready to use English

Ready to use English

Ръководител:

Милена Бекярова

Read more...

Химията - лесна и интересна

Химията - лесна и интересна

Ръководител:

Гергана Шопова

Read more...

Ученически отзиви badge

Мнение

 

Благодарение на Вас се научихме да ценим качествата си и се гордеем с тях, да вярваме в себе си и винаги да преследваме целите си, колкото и непостижими да са те. Много пъти сме чували израза, че човек трябва да помни откъде идва, за да знае накъде отива.

Мнение

 

Човек започва да се изгражда като такъв още от най-ранна детска възраст. Семейството и обществото имат много голямо значение за ценностните качества, които ще притежева човек. Възпитанието и моралът зависят и от обкръжаващата среда и от много други фактори.

Мнение

 

Обучението по природни науки е на най-доброто ниво от всички училища в областта и за това говорят резултатите от олимпиади и састезания на национални нива. Развива се интереса на учениците към природните науки и техните приложения, като необходима основа за бъдеща реализация.