• A-
  • A
  • A+

Ръководител:

Росилора Терзиева

    На 06.03.2017 г. се проведе публична изява на тема: "Славослов за България". Присъстващите изслушаха с интерес подготвената от членовете на групата композиция от литературни текстове, обединени от темата за възхвала на родното. Прозвучаха както емблематични произведения на класици на българската литература, така и творби на съвременни автори.

img 0570

img 0571

img 0574

img 20170405 142145

img 20170405 142337

img 20170405 142407

img 20170405 142433

 

Обучение по катедри


  • Информатика и ИТ

  • Обществени науки

  • Чужди езици

  • Природни науки и екология

  • Математика

  • Техническо обединение

Проект "Твоят час"

Химия плюс

Химия плюс

Ръководител:

Илонка Каракичева

Read more...

Мултимедийни клипове

Мултимедийни клипове

Ръководител: Ирина Малешевска

Read more...

ЗаБавните физици

ЗаБавните физици

Ръководител:

Ирина Андонова

Read more...

Гимнастика

Гимнастика

Ръководител:

Антон Гръчки

Read more...

Ученически отзиви badge

Мнение

 

Благодарение на Вас се научихме да ценим качествата си и се гордеем с тях, да вярваме в себе си и винаги да преследваме целите си, колкото и непостижими да са те. Много пъти сме чували израза, че човек трябва да помни откъде идва, за да знае накъде отива.

Мнение

 

Човек започва да се изгражда като такъв още от най-ранна детска възраст. Семейството и обществото имат много голямо значение за ценностните качества, които ще притежева човек. Възпитанието и моралът зависят и от обкръжаващата среда и от много други фактори.

Мнение

 

Обучението по природни науки е на най-доброто ниво от всички училища в областта и за това говорят резултатите от олимпиади и састезания на национални нива. Развива се интереса на учениците към природните науки и техните приложения, като необходима основа за бъдеща реализация.

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %