• A-
  • A
  • A+

Обучение по катедри


  • Обществени науки

  • Информатика и ИТ

  • Природни науки и екология

  • Чужди езици

  • Техническо обединение

  • Математика

Проект "Твоят час"

Химия плюс

Химия плюс

Ръководител:

Илонка Каракичева

Read more...

Ready to use English

Ready to use English

Ръководител:

Милена Бекярова

Read more...

Бейзбол

Бейзбол

Ръководител: Руен Калибацев

Read more...

Компютърна графика

Компютърна графика

Ръководител:

Петрана Давчева

Read more...

Ученически отзиви badge

Мнение

 

Благодарение на Вас се научихме да ценим качествата си и се гордеем с тях, да вярваме в себе си и винаги да преследваме целите си, колкото и непостижими да са те. Много пъти сме чували израза, че човек трябва да помни откъде идва, за да знае накъде отива.

Мнение

 

Човек започва да се изгражда като такъв още от най-ранна детска възраст. Семейството и обществото имат много голямо значение за ценностните качества, които ще притежева човек. Възпитанието и моралът зависят и от обкръжаващата среда и от много други фактори.

Мнение

 

Обучението по природни науки е на най-доброто ниво от всички училища в областта и за това говорят резултатите от олимпиади и састезания на национални нива. Развива се интереса на учениците към природните науки и техните приложения, като необходима основа за бъдеща реализация.