• A-
  • A
  • A+

otkrivane 2017

Обучение по катедри


  • Чужди езици

  • Математика

  • Обществени науки

  • Техническо обединение

  • Информатика и ИТ

  • Природни науки и екология

Проект "Твоят час"

Аналитична физика

Аналитична физика

Ръководител:

Румяна Попова

Read more...

Основна гимнастика

Основна гимнастика

Ръководител:

Антон Гръчки

Read more...

ЗаБавните физици

ЗаБавните физици

Ръководител:

Ирина Андонова

Read more...

Ученически туризъм

Ученически туризъм

Ръководител:

Владимир Стоянов

Read more...

Ученически отзиви badge

Мнение

 

Благодарение на Вас се научихме да ценим качествата си и се гордеем с тях, да вярваме в себе си и винаги да преследваме целите си, колкото и непостижими да са те. Много пъти сме чували израза, че човек трябва да помни откъде идва, за да знае накъде отива.

Мнение

 

Човек започва да се изгражда като такъв още от най-ранна детска възраст. Семейството и обществото имат много голямо значение за ценностните качества, които ще притежева човек. Възпитанието и моралът зависят и от обкръжаващата среда и от много други фактори.

Мнение

 

Обучението по природни науки е на най-доброто ниво от всички училища в областта и за това говорят резултатите от олимпиади и састезания на национални нива. Развива се интереса на учениците към природните науки и техните приложения, като необходима основа за бъдеща реализация.

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %