• A-
  • A
  • A+

ОТНОВО ПРИЗОВО МЯСТО ЗА СТОЯН СМИЛКОВ

За пореден път сред първите

 

 От 19-ти до 21-ви май 2023 г. в София се проведе последният трети кръг на Четвъртия турнир по математика и природни науки „SCIENCEMEUP”. От област Благоевград единственият участник, класиран за финалния етап на турнира по математика, беше Стоян Смилков, ученик от 5-ти клас на ПМГ „Акад. Сергей Корольов“. В състезанието взеха участие повече от 600 ученици от страната и чужбина, състезаващи се в една обща възрастова група от 5-ти. до 7-ми клас. Финалистите демонстрираха знания, умения и нестандартни решения на творчески задачи по математика, физика, химия и биология. Всички те имаха възможност в реално време да премерят сили, знания и изобретателски дух в научните лаборатории на СУ „Св. Климент Охридски“.

 Петокласникът Стоян успя умело да изгради своя стратегия за работа върху предложените 21 задачи. Той представи и защити решенията си пред специална комисия и в присъствието на останалите участници. Така талантливият ученик за пореден път победи конкуренцията, като се класира на първо място от 5-ти клас и зае почетното трето място в общото класиране от 5. до 7. клас.

 Това беше хубав завършек на първата година в ПМГ „Акад. Корольов“ на Стоян, през която той успя да спечели 3 златни медала от трите кръга на математика без граници, първо място на Европейско кенгуру в областта, максимален брой точки на Областния кръг на Националната олимпиада по математика, както и отличен резултат на Иван Салабашев.

 Това благородно съревнование на знаещи, можещи и мотивирани ученици стана възможно благодарение на ентусиазма на организаторите на турнира, както и на ръководството на гимназията, в лицето на господин директора Николай Каращранов, което подкрепя и насърчава желанието за развитие на младите таланти.

 

d2

d3

d1

Обучение по катедри


Занимания по интереси

Уеб дизайн

Уеб дизайн

Ръководител: Петрана Давчева

     В групата по Уеб дизайн учениците ще се запознаят със стандартите в уеб технологиите, ще бъдат въведени в основите на дизайна и компютърната графиката; ще създават дизайн по зададена тема. В групата учениците ще развиват своето ...

Read more...

"Математика 7"

Ръководител: Тодорка Мелниклийска

     Групата се състой от ученици от 7.клас на ПМГ" Акад. С. Корольов"- Благоевград.
     Основната цел на заниманията са поддържане и разширяване на интереса към математиката. Усъвършенстване на знанията и уменията ...

Read more...

Клуб „Литературна мисъл“

Клуб „Литературна мисъл“

Ръководител: Камелия Александрова

     Основната дейност на клуба е да формира у учениците знания и умения по български език и литература.
     Участниците ще се запознаят по-подробно със спецификата на различни видове текстове; задълбоченото ...

Read more...

Обучение по плуване

Обучение по плуване

Ръководител: Екатерина Георгиева

     В групата „Обучение по плуване" се създават възможности и условия за приобщаване на децата за организиране практикуване на плуването с цел подобряване на тяхното здраве и физическа дееспособност, осмисляне на свободното им ...

Read more...

Светът на биологията

Светът на биологията

Ръководител: Елена Малиновска

     В група „Светът на биологията" дискутирахме теми, обогатяващи знанията на учениците по биология в направления ботаника, зоология, анатомия, биохимия и генетика с помощта на презентации, обучителни приложения, образователни филми ...

Read more...

Търсене в сайта:

Ученически отзиви badge

Мнение

 

Благодарение на Вас се научихме да ценим качествата си и се гордеем с тях, да вярваме в себе си и винаги да преследваме целите си, колкото и непостижими да са те. Много пъти сме чували израза, че човек трябва да помни откъде идва, за да знае накъде отива.

Мнение

 

Човек започва да се изгражда като такъв още от най-ранна детска възраст. Семейството и обществото имат много голямо значение за ценностните качества, които ще притежава човек. Възпитанието и моралът зависят и от обкръжаващата среда и от много други фактори.

Мнение

 

Обучението по природни науки е на най-доброто ниво от всички училища в областта и за това говорят резултатите от олимпиади и състезания на национални нива. Развива се интереса на учениците към природните науки и техните приложения, като необходима основа за бъдеща реализация.

За връзка с нас

 

Училищното настоятелство обявява кампания за набиране на средства за участие в състезания на ученици от ПМГ "Акад. Сергей Корольов"

IBAN: BG05IABG74581000914001
BIC: IABGBGSF, ASSET BANK, Благоевград