• A-
  • A
  • A+

     След големия интерес на срещата с д-р Атанас Пелтеков по повод юбилейната 50-а годишнина на ПМГ „Акад. С. Корольов" април месец и по покана на директора г-н Николай Каращранов, за √4. път в аудиторията на сградата учениците от 11. клас посрещнаха с интерес нашия ученик лекаря-пътешественик. В интригуваща беседа с учениците той разказа и показа със снимки от личния си архив за предизвикателствата на работата си като член на българската експедиция в Антарктида. Като лекар там д-р Пелтеков се сблъсква ежедневно не само с медицински проблеми, но и активно участва във всички общочовешки дейности, свързани с живота в базата на ледения континент търсене на вода, приготвяне на храна и дори с ремонтни дейности. Учениците бяха впечатлени от лекотата, с която той се справя с предизвикателствата на своето ежедневие. Особен интерес предизвика разказът за отбелязването на Нова година в мултикултурна среда.
     За финал медикът вдъхнови настоящите възпитаници на ПМГ за бъдещи творчески проекти и обеща включване чрез видеовръзка от Южния континент за Коледа, както и бъдеща среща с по-малките ученици при следващото с завръщане в България. За финал той подари на гимназията почетен- плакет на приятелите на Българската антрактическа база. До нови срещи, любим наш мегеец и благоевградчанин!

377151939 857861615982586 313682881519123574 n

370263709 231226693311974 5283645467145021018 n

Обучение по катедри


Занимания по интереси

Обучение по плуване

Обучение по плуване

Ръководител: Екатерина Георгиева

     В групата „Обучение по плуване" се създават възможности и условия за приобщаване на децата за организиране практикуване на плуването с цел подобряване на тяхното здраве и физическа дееспособност, осмисляне на свободното им ...

Read more...

"Математика 7"

Ръководител: Тодорка Мелниклийска

     Групата се състой от ученици от 7.клас на ПМГ" Акад. С. Корольов"- Благоевград.
     Основната цел на заниманията са поддържане и разширяване на интереса към математиката. Усъвършенстване на знанията и уменията ...

Read more...

Mit Erfolg zum TestDaf

Mit Erfolg zum TestDaf

Ръководител: Мирослава Методиева

     Обучението в клуб „Мit Erfolg zum TestDaf" в ПМГ цели подготовка на ученици, които изучават немски език като първи чужд език и са достатъчно мотивирани за допълнителни занимания по езика. В рамките на 60 учебни часа, ...

Read more...

Светът на биологията

Светът на биологията

Ръководител: Елена Малиновска

     В група „Светът на биологията" дискутирахме теми, обогатяващи знанията на учениците по биология в направления ботаника, зоология, анатомия, биохимия и генетика с помощта на презентации, обучителни приложения, образователни филми ...

Read more...

Клуб „Литературна мисъл“

Клуб „Литературна мисъл“

Ръководител: Камелия Александрова

     Основната дейност на клуба е да формира у учениците знания и умения по български език и литература.
     Участниците ще се запознаят по-подробно със спецификата на различни видове текстове; задълбоченото ...

Read more...

Търсене в сайта:

Ученически отзиви badge

Мнение

 

Благодарение на Вас се научихме да ценим качествата си и се гордеем с тях, да вярваме в себе си и винаги да преследваме целите си, колкото и непостижими да са те. Много пъти сме чували израза, че човек трябва да помни откъде идва, за да знае накъде отива.

Мнение

 

Човек започва да се изгражда като такъв още от най-ранна детска възраст. Семейството и обществото имат много голямо значение за ценностните качества, които ще притежава човек. Възпитанието и моралът зависят и от обкръжаващата среда и от много други фактори.

Мнение

 

Обучението по природни науки е на най-доброто ниво от всички училища в областта и за това говорят резултатите от олимпиади и състезания на национални нива. Развива се интереса на учениците към природните науки и техните приложения, като необходима основа за бъдеща реализация.

За връзка с нас

 

Училищното настоятелство обявява кампания за набиране на средства за участие в състезания на ученици от ПМГ "Акад. Сергей Корольов"

IBAN: BG05IABG74581000914001
BIC: IABGBGSF, ASSET BANK, Благоевград