• A-
  • A
  • A+

     След проведеното на 21.IX.2023 год. за дванадесета пореденa година Национално състезание по творческо писане на английски език в ПМГ „Акад. Сергей Корольов", работите на 4 ученици бяха класирани за Националния кръг на състезанието: Йоанна Стаматова - VII кл., Владимир Гюров - X А кл., Марио Симеонов - XI А кл. и Александър Стоянов XII E клас. Поздравления за учениците и техните преподаватели по английски език: г-жа М. Петкова, Т. Бикова, Н. Джувтова и М. Янкулска.
     ПМГ-Благоевград е сред училищата с най-много финалисти. Въпреки, че не бяха класираните на призови места, постижението на учениците ни да бъдат сред 16-те най-добри в своята група никак не малко! Нека да припомним, че близо 4000 ученици от 185 училища в България, както и участници от Пакистан са изявили желание да участват в 14-то издание на Националното състезание по творческо писане на английски език, насърчаващо креативността, остроумието и красноречието.
     Можете да прочетете колекцията от тазгодишните наградени произведения на http://www.creativewriting-bg.com/assets/Final-BCWC-24-booklet.pdf.

1yoannastamatovaviiklas

2vladimirgiurovx a

3mariosimeonovxia

Обучение по катедри


Занимания по интереси

Занимателна биология

Занимателна биология

Ръководител: Бойка Катранджиева-Кирилова

     В заниманията по интереси по биология фокусът е върху разширяване познанията на учениците относно особеностите в устройството и функциите на човешкия организъм като се развиват ключовите компетентности и се повишава ...

Read more...

Клуб „Литературна мисъл“

Клуб „Литературна мисъл“

Ръководител: Камелия Александрова

     Основната дейност на клуба е да формира у учениците знания и умения по български език и литература.
     Участниците ще се запознаят по-подробно със спецификата на различни видове текстове; задълбоченото ...

Read more...

Клуб „Дебати“

Клуб „Дебати“

Ръководител: Павлин Славов

     Идеята за клуб по дебатиране е стара. Тя започва да се осъществява в 2021-2022 учебна година. В самото начало желаещите са над 20 души, като числото е плаващо. В края на краищата, постоянните членове на клуба са 12. Поставени са ...

Read more...

Клуб

Клуб "Математика"

Ръководител: Ирина Малешевска

     Клуб "Математика" е сформиран от ученици от 9б клас, които имат изявен интерес към учебния предмет. В приятна и непринудена атмосфера деветокласниците усъвършенстват математическите си умения и надграждат учебния материал. Тези ...

Read more...

Добротворци

Добротворци

Ръководител: Даниела Стоилкова

     Клуб "Добротворци" към ПМГ „Акад. С. Корольов" участват ученици от 10. до 12. клас, имащи интерес към доброволческата дейност, социалните инициативи и благотворителността.
     Учениците се ангажират с развиването ...

Read more...

Търсене в сайта:

Ученически отзиви badge

Мнение

 

Благодарение на Вас се научихме да ценим качествата си и се гордеем с тях, да вярваме в себе си и винаги да преследваме целите си, колкото и непостижими да са те. Много пъти сме чували израза, че човек трябва да помни откъде идва, за да знае накъде отива.

Мнение

 

Човек започва да се изгражда като такъв още от най-ранна детска възраст. Семейството и обществото имат много голямо значение за ценностните качества, които ще притежава човек. Възпитанието и моралът зависят и от обкръжаващата среда и от много други фактори.

Мнение

 

Обучението по природни науки е на най-доброто ниво от всички училища в областта и за това говорят резултатите от олимпиади и състезания на национални нива. Развива се интереса на учениците към природните науки и техните приложения, като необходима основа за бъдеща реализация.

За връзка с нас

 

Училищното настоятелство обявява кампания за набиране на средства за участие в състезания на ученици от ПМГ "Акад. Сергей Корольов"

IBAN: BG05IABG74581000914001
BIC: IABGBGSF, ASSET BANK, Благоевград