• A-
  • A
  • A+

Коледна украса

    Ръководството на ПМГ "Акад. Сергей Корольов" организира конкурс за най-добре украсена класна стая. Участие взеха всички класове, но само един клас спечели първото място. Това бе 10в клас, а наградата бе превъзходна торта. Второ място спечелиха 5. и 6. клас.

koleda1

koleda2

koleda3

koleda4

koleda5

Обучение по катедри


Проект "Твоят час"

Архимед

Архимед

Ръководител: Ирина Малешевска

Read more...

Питагор

Питагор

Ръководител:

Емилия Тренчева

Read more...

Занимателна химия

Занимателна химия

Ръководител:

Александра Шекерлийска

Read more...

Компютърна графика

Компютърна графика

Ръководител:

Петрана Давчева

Read more...

Ученически отзиви badge

Мнение

 

Благодарение на Вас се научихме да ценим качествата си и се гордеем с тях, да вярваме в себе си и винаги да преследваме целите си, колкото и непостижими да са те. Много пъти сме чували израза, че човек трябва да помни откъде идва, за да знае накъде отива.

Мнение

 

Човек започва да се изгражда като такъв още от най-ранна детска възраст. Семейството и обществото имат много голямо значение за ценностните качества, които ще притежева човек. Възпитанието и моралът зависят и от обкръжаващата среда и от много други фактори.

Мнение

 

Обучението по природни науки е на най-доброто ниво от всички училища в областта и за това говорят резултатите от олимпиади и састезания на национални нива. Развива се интереса на учениците към природните науки и техните приложения, като необходима основа за бъдеща реализация.