• A-
  • A
  • A+

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

bel

Катедра по български език и литература

Учители:

1. Катя Въчкова

2. Константина Петрова

3. Мария Чолакова

4. Мария Стоева

5. Росилора Терзиева - Чочева

6. Елиана Близнакова

 

     Методическото обединение по български език и литература работи усърдно за оптимизирането на учебното съдържание и използване на подходящи методи на педагогическо взаимодействие между учител и ученик за формиране на читателска и личностна култура у подрастващите.

   Традиционно учениците от ПМГ се класират на първо или второ място в областта на ДЗИ по български език и литература. През учебната 2011/2012 година зрелостничките Виктория Чекова и Антония Стаменова се класираха за националния кръг на олимпиадата по БЕЛ. Благодарение на това през учебната 2012/2013 година обединението работи по проекта "С грижа за всеки ученик" за подготовка на талантливи ученици за национални изяви по БЕЛ.

     Преподавателите по предмета притежават необходимата научна подготовка и висок професионализъм, за да изграждат способности у учениците за подобряване на езиковата комуникация, за развитие на езиково-естетическите умения, за прилагане на придобитите лингвистични и литературни знания.

 

План за работата на методическото обединение на учителите по български език и литература за учебната 2017/2018 г. - ТУК