• A-
  • A
  • A+

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

    Заповед Училищна програма за извънкласна дейност „Занимания по интереси" по наредба за приобщаващо образование за учебната 2019/2020 година и тематичните програми и графиците за работа на групите в извънкласни дейности „Занимания по интереси" - ТУК

Училищна програма за извънкласна дейност "Занимания по интереси" по наредба за приобщаващо образование за учебната 2019/2020 година - ТУК

Чрез заниманията по интереси се подкрепя развитието на ключовите компетентности на учениците в областта на математиката, информатиката, природните науки и технологиите и се подпомага професионалното ориентиране на учениците.
Чрез заниманията по интереси се развиват интегрирането на ключовите компетентности, възпитанието в ценности, патриотичното, гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното възпитание, насърчаването на иновациите и креативното мислене на децата и учениците.

ГРУПИ И РЪКОВОДИТЕЛИ: 2019/2020 учебна година

1. Химия плюс с ученици от  10 клас – ръководител  Илонка Георгиева Каракичева Категория: Физически, химически и науки за земята

2. Химията в задачи  с ученици от  12 клас – ръководител  Илонка Георгиева Каракичева Категория: Физически, химически и науки за земята

3. Занимателна химия  с ученици от  11 клас – ръководител  Александра Иванова Шекерлийска Категория: Физически, химически и науки за земята

4. Астрономия  с ученици от  5 до 10 клас – ръководител Милена Методиева Славкова  Категория: Физически, химически и науки за земята

5. Уеб дизайн  с ученици от  5 до 8 клас – ръководител  Петрана Методиева Давчева Категория: Дигиталните умения

6. Математика +  с ученици от   12клас – ръководител  Керанка Георгиева Иванова Категория: Приложна математика

7. Забавна математика  с ученици от  12клас – ръководител  Ирина Богатинова Малешевска Категория: Приложна математика

8. Биология  с ученици от  7 клас – ръководител  Милена Гетова Голева Категория: Биологически науки

9. Театрално ателие "Птиците" с ученици от  10 до 12 клас – ръководител Павлин Славов Славов Категория: Сценични и танцови изкуства

10. Спелувай с мен  с ученици от  5 до 7 клас – ръководител Маргарита Каменова Янкулска  Категория: Езиков свят

11. Better and Better с ученици от 12 клас – ръководител Йорданка Светославова Костова  Категория: Езиков свят

12. БЕСТ с ученици от  8 до 11 клас – ръководител Таня Атанасова Бикова  Категория: Езиков свят

13. Ние сме грамотни с ученици от  7 клас – ръководител Ирена Василева Сандева Категория: Езиков свят

14. Deutsch ist interessant с ученици от  9 клас – ръководител  Ангелина Шишманова Гълъбова Категория: Езиков свят

15. Mit Erfolg zum TestDaf  с ученици от  11 клас – ръководител Мирослава Владимирова Методиева Категория: Езиков свят

16. Der Weg zur eigenen Entwicklung с ученици от  10 клас – ръководител Петя Петрова Демиревска Категория: Езиков свят

17. Роботика  с ученици от 8 до 10 клас – ръководител Константина Борисова Бучинска   Категория: Програмиране и роботика

18. ЕАР (Еко Арт - работилница) с ученици от  5 до 10 клас – ръководител Алевтина Валериевна Минчева Категория: Приложни изкуства

19. ПМГ – Орли  с ученици от  5 до 12клас – ръководител Александър Георгиев Ангелов  Категория: Колективни спортове

20. Основна гимнастика с ученици от  5 до 12клас – ръководител Георги Сашов Воденов – външно физическо лице   Категория: Индивидуални спортове

 

ГРУПИ И РЪКОВОДИТЕЛИ: 2018/2019 учебна година

1. Клуб на програмиста – ръководител Донка Иванова Георгиева Категория: Програмиране и роботика

2. Мултимедиен свят ръководител Ирина Богатинова Малешевска Категория: Дигиталните умения

3. Клуб по уеб програмиране – ръководител Спаска Илиева Ангелова Категория: Дигиталните умения

4. Математика + - ръководител Керанка Геоегиева Иванова Категория: Приложна математика

5. Математика ръководител Емилия Костадинова Тренчева Категория: Приложна математика

6. Robokids ръководител Петрана Методиева Давчева Категория: Програмиране и роботика

7. Роботика ръководител Константина Борисова Бучинска Категория: Програмиране и роботика

8. Химия плюс ръководител Илонка Георгиева Каракичева Категория: Физически, химически и науки за земята

9. Биология ръководител Милена Гетова Голева     Категория: Биологически науки

10. Математическа лингвистика ръководител Надка Методиева Шеинкова Категория: Математическа лингвистика

11. Театрално Ателие „ПТИЦИТЕ“ ръководител Павлин Славов Славов Категория: Сценични и танцови изкуства

12. Гимнастика ръководител Антон Кирилов Гръчки Категория: Индивидуални спортове

13. Немски език ръководител Ангелина Шишманова Гълъбова Категория: Езиков свят

14. ВИГ „PMG-STARS“ ръководител Велизар Илиев Балевски Категория: Сценични и танцови изкуства

15. Основна гимнастика ръководител Георги Сашов Воденов – външно физическо лице Категория: Индивидуални спортове

16. Fundamentals of Programming ръководител Лиляна Гоцева Петкова– външно физическо лице Категория: Програмиране и роботика

Търсене в сайта: