• A-
  • A
  • A+

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

Занимания по интереси през учебната 2021 – 2022 година

I. ГРУПИ И РЪКОВОДИТЕЛИ:

1. Математика + с ученици от 7 клас – ръководител Керанка Георгиева Иванова
Категория: Приложна математика

 

2. Математика 12 с ученици от 12 клас – ръководител Тодорка Иванова Мелниклийска
Категория: Приложна математика

 

3. Математика с ученици от 10 клас – ръководител Ирина Богатинова Малешевска
Категория: Приложна математика

 

4. Химията + с ученици от 9 клас – ръководител Илонка Георгиева Каракичева
Категория: Физически, химически и науки за земята

 

5. Химията в задачи с ученици от 12 клас – ръководител Илонка Георгиева Каракичева
Категория: Физически, химически и науки за земята

 

6. Физика и астрономия с ученици от 9 клас – ръководител Милена Методиева Славкова
Категория: Физически, химически и науки за земята

 

7. Роботика с ученици от 8 до 9 клас – ръководител Константина Борисова Бучинска
Категория: Програмиране и роботика

 

8. Die Deutschprofis с ученици от 9 клас – ръководител Мирослава Владимирова Методиева
Категория: Езиков свят

 

9. Smart and beautiful с ученици от 11 до 12 клас – ръководител Таня Александрова Беличка
Категория: Езиков свят

 

10. Езиков свят с ученици от 10 до 11 клас – ръководител Спаска Тодорова Димитрова
Категория: Езиков свят

 

11. Добротворци с ученици от 9 до 12 клас – ръководител Даниела Димитрова Стоилкова
Категория: Емоционална интелигентност

 

12. Клуб „Дебати" с ученици от 9 до 12 клас – ръководител Павлин Славов Славов
Категория: Психология на общуването

 

13. Театрално ателие "Птиците" с ученици от 9 до 12 клас – ръководител Павлин Славов Славов
Категория: Сценични и танцови изкуства

 

14. ВИГ "PMG - Stars" с ученици от 9 до 12 клас – ръководител Велизар Илиев Балевски
Категория: Сценични и танцови изкуства

 

15. ПМГ – Бокс с ученици от 8 до 12 клас – ръководител Мартин Росенов Йорданов
Категория: Индивидуални спортове

 

16. Гимнастика с ученици от 5 до 12 клас – ръководител Антон Кирилов Гръчки
Категория: Индивидуални спортове

 

17. Гимнастика /начинаещи/ с ученици от 5 до 12 клас – ръководител Антон Кирилов Гръчки
Категория: Индивидуални спортове

 

18. ПМГ-Орли с ученици от 5 до 12клас – ръководител Александър Георгиев Ангелов
Категория: Колективни спортове

 

19. ПМГ-Орли /начинаещи/ с ученици от 5 до 12клас – ръководител Александър Георгиев Ангелов
Категория: Колективни спортове

 

20. Шахмат с ученици от 5 до 12 клас – ръководител Иван Делчев Димитров
Категория: Индивидуални спортове - външно физическо лице

 

21. Обучение по плуване с ученици от 5 до 11 клас – ръководител – Екатерина Юлиева Георгиева
Категория: Индивидуални спортове - външно физическо лице
22. Математическа лингвистика - с ученици от 10 до 12 клас – ръководител – Надка Методиева Шеинкова
Категория: Математическа лингвистика

 

Брой занимания в тематични направления "Дигитална креативност", "Природни науки", "Математика" и "Технологии": 660

 

Общ брой занимания: 1320

 

Процент на заниманията в тематични направления "Дигитална креативност", "Природни науки", "Математика" и "Технологии": 50 %

 

 


 

 

Занимания по интереси през учебната 2020 – 2021 година

ГРУПИ И РЪКОВОДИТЕЛИ:

 1. Театрално ателие "Птиците" с ученици от 11 до 12 клас – ръководител Павлин Славов Славов

Категория: Сценични и танцови изкуства

 2. Клуб "БЕСТ"-Български турнири по английска реч с ученици от 8 до 12 клас – ръководител Таня Атанасова Бикова

Категория: Езиков свят

 3. Математика с ученици от 12клас – ръководител Ирина Богатинова Малешевска

Категория: Приложна математика

 4. ПМГ-Орли с ученици от 5 до 12клас – ръководител Александър Георгиев Ангелов

Категория: Колективни спортове

 5. ПМГ-Орли /момичета/ с ученици от 5 до 12клас – ръководител Александър Георгиев Ангелов

Категория: Колективни спортове

 6. Ротундабокс с ученици от 8 до 12 клас – ръководител Мартин Росенов Йорданов

Категория: Индивидуални спортове

 7. Ротундатенис с ученици от 8 до 12 клас – ръководител Мартин Росенов Йорданов

Категория: Индивидуални спортове

 8. Роботика с ученици от 8 до 11 клас – ръководител Константина Борисова Бучинска

Категория: Програмиране и роботика

 9. Добротворци с ученици от 8 до 12 клас – ръководител Даниела Димитрова Стоилкова

Категория: Емоционална интелигентност

 10. Химията в задачи с ученици от 11 клас – ръководител Илонка Георгиева Каракичева

Категория: Физически, химически и науки за земята

11. Занимателна химия с ученици от 12 клас – ръководител Александра Иванова Шекерлийска

Категория: Физически, химически и науки за земята

 12. Млад литератор с ученици от 12 клас – ръководител Константина Стeфанова Петрова

Категория: Хуманитарни познания

 13. ЕАР (Еко Арт - работилница) с ученици от 5 до 10 клас – ръководител Алевтина Валериевна Минчева

Категория: Приложни изкуства

 14. Основна гимнастика с ученици от 8 до 12 клас – ръководител Антон Кирилов Гръчки

Категория: Индивидуални спортове

 15. Математическа лингвистика с ученици от 8 до 12 клас – ръководител Надка Методиева Шеинкова

Категория: Математическа лингвистика

 16. Статистика с ученици от 8 до 12 клас – ръководител Мария Петрова Севдинова

Категория: Приложна математика

 17. Астрономия с ученици от 8 до 12 клас – ръководител Милена Методиева Славкова

Категория: Физически, химически и науки за земята

 18. Уеб дизайн с ученици от 5 до 7 клас – ръководител Петрана Методиева Давчева

Категория: Дигиталните умения

 19. Шахмат с ученици от 5 до 12 клас – ръководител Иван Делчев Димитров

Категория: Индивидуални спортове - външно физическо лице

 20. тенис клуб ПМГ с ученици от 5 до 12 клас – ръководител Димитър Петров Гальов - външно физическо лице

Категория: Индивидуални спортове

 Брой занимания в тематични направления "Дигитална креативност", "Природни науки", "Математика" и "Технологии": 600

 Общ брой занимания: 1200

 Процент на заниманията в тематични направления "Дигитална креативност", "Природни науки", "Математика" и "Технологии": 50 %

 


  

Заповед Училищна програма за извънкласна дейност „Занимания по интереси" по наредба за приобщаващо образование за учебната 2019/2020 година и тематичните програми и графиците за работа на групите в извънкласни дейности „Занимания по интереси" - ТУК

Училищна програма за извънкласна дейност "Занимания по интереси" по наредба за приобщаващо образование за учебната 2019/2020 година - ТУК

Чрез заниманията по интереси се подкрепя развитието на ключовите компетентности на учениците в областта на математиката, информатиката, природните науки и технологиите и се подпомага професионалното ориентиране на учениците.
Чрез заниманията по интереси се развиват интегрирането на ключовите компетентности, възпитанието в ценности, патриотичното, гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното възпитание, насърчаването на иновациите и креативното мислене на децата и учениците.

ГРУПИ И РЪКОВОДИТЕЛИ: 2019/2020 учебна година

1. Химия плюс с ученици от  10 клас – ръководител  Илонка Георгиева Каракичева Категория: Физически, химически и науки за земята

2. Химията в задачи  с ученици от  12 клас – ръководител  Илонка Георгиева Каракичева Категория: Физически, химически и науки за земята

3. Занимателна химия  с ученици от  11 клас – ръководител  Александра Иванова Шекерлийска Категория: Физически, химически и науки за земята

4. Астрономия  с ученици от  5 до 10 клас – ръководител Милена Методиева Славкова  Категория: Физически, химически и науки за земята

5. Уеб дизайн  с ученици от  5 до 8 клас – ръководител  Петрана Методиева Давчева Категория: Дигиталните умения

6. Математика +  с ученици от   12клас – ръководител  Керанка Георгиева Иванова Категория: Приложна математика

7. Забавна математика  с ученици от  12клас – ръководител  Ирина Богатинова Малешевска Категория: Приложна математика

8. Биология  с ученици от  7 клас – ръководител  Милена Гетова Голева Категория: Биологически науки

9. Театрално ателие "Птиците" с ученици от  10 до 12 клас – ръководител Павлин Славов Славов Категория: Сценични и танцови изкуства

10. Спелувай с мен  с ученици от  5 до 7 клас – ръководител Маргарита Каменова Янкулска  Категория: Езиков свят

11. Better and Better с ученици от 12 клас – ръководител Йорданка Светославова Костова  Категория: Езиков свят

12. БЕСТ с ученици от  8 до 11 клас – ръководител Таня Атанасова Бикова  Категория: Езиков свят

13. Ние сме грамотни с ученици от  7 клас – ръководител Ирена Василева Сандева Категория: Езиков свят

14. Deutsch ist interessant с ученици от  9 клас – ръководител  Ангелина Шишманова Гълъбова Категория: Езиков свят

15. Mit Erfolg zum TestDaf  с ученици от  11 клас – ръководител Мирослава Владимирова Методиева Категория: Езиков свят

16. Der Weg zur eigenen Entwicklung с ученици от  10 клас – ръководител Петя Петрова Демиревска Категория: Езиков свят

17. Роботика  с ученици от 8 до 10 клас – ръководител Константина Борисова Бучинска   Категория: Програмиране и роботика

18. ЕАР (Еко Арт - работилница) с ученици от  5 до 10 клас – ръководител Алевтина Валериевна Минчева Категория: Приложни изкуства

19. ПМГ – Орли  с ученици от  5 до 12клас – ръководител Александър Георгиев Ангелов  Категория: Колективни спортове

20. Основна гимнастика с ученици от  5 до 12клас – ръководител Георги Сашов Воденов – външно физическо лице   Категория: Индивидуални спортове

 

ГРУПИ И РЪКОВОДИТЕЛИ: 2018/2019 учебна година

1. Клуб на програмиста – ръководител Донка Иванова Георгиева Категория: Програмиране и роботика

2. Мултимедиен свят ръководител Ирина Богатинова Малешевска Категория: Дигиталните умения

3. Клуб по уеб програмиране – ръководител Спаска Илиева Ангелова Категория: Дигиталните умения

4. Математика + - ръководител Керанка Геоегиева Иванова Категория: Приложна математика

5. Математика ръководител Емилия Костадинова Тренчева Категория: Приложна математика

6. Robokids ръководител Петрана Методиева Давчева Категория: Програмиране и роботика

7. Роботика ръководител Константина Борисова Бучинска Категория: Програмиране и роботика

8. Химия плюс ръководител Илонка Георгиева Каракичева Категория: Физически, химически и науки за земята

9. Биология ръководител Милена Гетова Голева     Категория: Биологически науки

10. Математическа лингвистика ръководител Надка Методиева Шеинкова Категория: Математическа лингвистика

11. Театрално Ателие „ПТИЦИТЕ“ ръководител Павлин Славов Славов Категория: Сценични и танцови изкуства

12. Гимнастика ръководител Антон Кирилов Гръчки Категория: Индивидуални спортове

13. Немски език ръководител Ангелина Шишманова Гълъбова Категория: Езиков свят

14. ВИГ „PMG-STARS“ ръководител Велизар Илиев Балевски Категория: Сценични и танцови изкуства

15. Основна гимнастика ръководител Георги Сашов Воденов – външно физическо лице Категория: Индивидуални спортове

16. Fundamentals of Programming ръководител Лиляна Гоцева Петкова– външно физическо лице Категория: Програмиране и роботика

Търсене в сайта: