ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 г.

 7klasВъншно оценяване и кандидатстване след 7 клас за учебната 2017/2018 година
      

 

 

 

 

 

 

Компютрите са нашето настояще и бъдеще. Животът е немислим без съвременните информационни технологии, без новите програмни продукти. Общуваме с целия свят във виртуалното пространство, получаваме всякаква информация, непрекъснато се усъвършенстваме чрез компютърните технологии.

 

Утвърден прием за учебната 2017/2018 година на пмг "акад. сергей корольов"

съгласно заповед № рд-06-415/29.03.2017г.


1. Софтуерни и хардуерни науки /една паралелка/

 

Профилиращи предмети:

         1. Информатика;

         2. Информационни технологии;

         3. Английски език;

        
 

2. Софтуерни и хардуерни науки /една паралелка/

 

Профилиращи предмети:

         1. Информатика;

         2. Информационни технологии;

         3. Математика;

       

3. МатематиЧЕСКИ  /две паралелки/

 

Профилиращи предмети:

         1. Математика;

         2. Информатика;

         3. Английски език;

         

4. МатематиЧЕСКА /една паралелка/;

 

Профилиращи предмети:

          1. Математика;

          2. Информатика;

          3. Немски език;

       

5. ПРИРОДНИ НАУКИ /една паралелка/

 

Профилиращи предмети:

         1. Биология;

         2. Химия;

         3. Английски език;

 

         Балообразуването за прием в ПМГ "Акад. Сергей Корольов" за всички паралелки е утроената оценка от Националното външно оценяване (НВО) по математика + оценката от НВО по Български език и литература (БЕЛ) + оценките по БЕЛ и математика от свидетелството за завършен 7-ми клас.

 

      Как се прилагат информационните технологии в природните науки, ще научите, като кандидатствате в ПМГ!!!

     Как ще изучавате информационни технологии, приложими в природните науки, трябва да знаете много и  за географията и биологията. Това ще стане, като кандидатствате в ПМГ!!!

     Сериозен акцент в обучението в ПМГ е изучаването на чужди езици - АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ И РУСКИ.

     Езиковото обучение е приоритетно в ПМГ, защото чуждите езици позволяват свобода в общуването, те са средство за нови възможности, за нови приятели по света, за запознаване с други култури и разширяване на кръгозора. Езиковите умения повишават самочувствието и са предпоставка за успешна кариера.

          Обучението по специалните предмети се провежда от учители  с висока квалификация. Обучението по хуманитарните предмети също е на много високо ниво. Учениците на ПМГ се представят отлично на национални и международни олимпиади и състезания не само в областта на природо-научните дисциплини, но също и в областта на хуманитарните науки, изкуствата и спорта.

ЗАЩО ИЗБИРАМ ДА УЧА В ПРИРОДО - МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „АКАД. С. П. КОРОЛЬОВ"

 ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018г. - ТУК