• A-
  • A
  • A+

след 4 клас

За приема след 4. клас за учебната 2019/2020 г. ще участват 2 /две/ от състезанията:

1. Областен кръг на олимпиадата по математика

2. Областен кръг на математическото състезание "Европейско кенгуру"

3. Пролетни математически състезания за ученици

4. Математическо състезание "Питагор"

 

Регламент за Държавен план-прием на ученици в V клас в ПМГ "Акад. Сергей Корольов" - Благоевград за учебната 2018/2019 година - ТУК

Утвърден план-прием след 4-ти клас със заповед №РД-06-384/30.03.2018 г. за 1 /една/ паралелка от 26 ученици.

ГРАФИК на дейностите по приемането на ученици в V клас за учебната 2018/2019 г. - ТУК

Ученически отзиви badge

Мнение

 

Благодарение на Вас се научихме да ценим качествата си и се гордеем с тях, да вярваме в себе си и винаги да преследваме целите си, колкото и непостижими да са те. Много пъти сме чували израза, че човек трябва да помни откъде идва, за да знае накъде отива.

Мнение

 

Човек започва да се изгражда като такъв още от най-ранна детска възраст. Семейството и обществото имат много голямо значение за ценностните качества, които ще притежева човек. Възпитанието и моралът зависят и от обкръжаващата среда и от много други фактори.

Мнение

 

Обучението по природни науки е на най-доброто ниво от всички училища в областта и за това говорят резултатите от олимпиади и састезания на национални нива. Развива се интереса на учениците към природните науки и техните приложения, като необходима основа за бъдеща реализация.