• A-
  • A
  • A+

след 4 клас

Състезания и олимпиада, с които учениците завършили IV клас през учебната 2020/20201 година ще имат право да участват в държавния план – прием в V клас за учебната 2021/2022 учебна година - ТУК

 

Утвърден план-прием след 4-ти клас със заповед №РД-06-251/29.04.2020 г. за 1 /една/ паралелка от 26 ученици.

 

Търсене в сайта:

Ученически отзиви badge

Мнение

 

Благодарение на Вас се научихме да ценим качествата си и се гордеем с тях, да вярваме в себе си и винаги да преследваме целите си, колкото и непостижими да са те. Много пъти сме чували израза, че човек трябва да помни откъде идва, за да знае накъде отива.

Мнение

 

Човек започва да се изгражда като такъв още от най-ранна детска възраст. Семейството и обществото имат много голямо значение за ценностните качества, които ще притежава човек. Възпитанието и моралът зависят и от обкръжаващата среда и от много други фактори.

Мнение

 

Обучението по природни науки е на най-доброто ниво от всички училища в областта и за това говорят резултатите от олимпиади и състезания на национални нива. Развива се интереса на учениците към природните науки и техните приложения, като необходима основа за бъдеща реализация.