след 4 клас

Регламент за Държавен план-прием на ученици в V клас в ПМГ "Акад. Сергей Корольов" - Благоевград за учебната 2018/2019 година - ТУК

Утвърден план-прием след 4-ти клас със заповед №РД-06-384/30.03.2018 г. за 1 /една/ паралелка от 26 ученици.

ГРАФИК на дейностите по приемането на ученици в V клас за учебната 2018/2019 г. - ТУК