след 4 клас

За приема след 4. клас за учебната 2019/2020 г. ще участват 2 /две/ от състезанията:

1. Областен кръг на олимпиадата по математика

2. Областен кръг на математическото състезание "Европейско кенгуру"

3. Пролетни математически състезания за ученици

4. Математическо състезание "Питагор"

 

Регламент за Държавен план-прием на ученици в V клас в ПМГ "Акад. Сергей Корольов" - Благоевград за учебната 2019/2020 година - ТУК

Регламент за Държавен план-прием на ученици в V клас в ПМГ "Акад. Сергей Корольов" - Благоевград за учебната 2018/2019 година - ТУК

Утвърден план-прием след 4-ти клас със заповед №РД-06-384/30.03.2018 г. за 1 /една/ паралелка от 26 ученици.

ГРАФИК на дейностите по приемането на ученици в V клас за учебната 2018/2019 г. - ТУК