след 4 клас

Регламент за Държавен план-прием на ученици в V клас в ПМГ "Акад. Сергей Корольов" - Благоевград за учебната 2018/2019 година - ТУК

ГРАФИК на дейностите по приемането на ученици в V клас за учебната 2018/2019 г. - ТУК