след 4 клас

Състезания и олимпиада, с които учениците завършили IV клас през учебната 2020/20201 година ще имат право да участват в държавния план – прием в V клас за учебната 2021/2022 учебна година - ТУК

 

Утвърден план-прием след 4-ти клас със заповед №РД-06-251/29.04.2020 г. за 1 /една/ паралелка от 26 ученици.