след 4 клас

     Скъпи ученици, уважаеми родители,
     Педагогическият съвет на Природо – математическа гимназия „Акад. С. Корольов" - Благоевград определи състезанията, които ще се проведат в рамките на учебната 2021-2022 година и ще дадат правото на учениците от IV клас да участват в държавния план-прием в V клас за учебната 2022-2023 година:

     1. Областен кръг на Олимпада по математика за IV клас – 12.02.2022г., 09.00ч.

(Необходимо е участие в общински кръг на олимпиадата по математика, който ще се проведе през Декември 2021г. в училищата).

     2. Математическо състезание „Европейско кенгуру" – 17.03.2022г., 12.00 ч.
     3. Пролетни математически състезания IV клас – 26.03.2022г.
     4. Математическо състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки" - 14.05.2022г.
     Методиката за извършване на класирането и тежестта на резултатите от състезанията и олимпиадата ще бъдат определени и публикувани в Регламента за прием в V клас.
     Пожелаваме успех на всички четвъртокласници!

  

Първо класиране за прием в ПМГ „Акад. С. Корольов" – Благоевград в пети клас за учебната 2021/2022г. може да видите -> ТУК

 Заявление за участие в приема за V клас за учебната 2021/2022 година - ТУК

 График на дейностите по приемане на ученици в V-ти клас за учебната 2021/2022 г. - ТУК

 Регламент за Държавен план - прием на ученици в V клас в ПМГ "Акад. Сергей Корольов" - Благоевград за учебната 2021/2022г. - ТУК

 Състезания и олимпиада, с които учениците завършили IV клас през учебната 2020/2021 година ще имат право да участват в държавния план – прием в V клас за учебната 2021/2022 учебна година - ТУК

 Утвърден план-прием след 4-ти клас със заповед №РД-06-276/28.04.2021 г. за 1 /една/ паралелка от 26 ученици.