• A-
  • A
  • A+

Заповед за организиране и провеждане на ученически олимпиади и национални състезания 2020/2021 учебна година - ТУК

 

Резултат от олимпиадата по Биология и здравно образование - ТУК

Резултат от олимпиадата по немски език - ТУК

Резултат от олимпиадата по география и икономика - ТУК

Класирани ученици за областен кръг на олимпиадата по физика и астрономия и техните резултати от общински кръг 2019 г. - ТУК

Резултати на явилите се ученици на общински кръг на олимпиадата по математика 2019 г. - ТУК

Резултати от олимпиадата по български език и литература Общински кръг, 28.11.2019 г.

5. клас - ТУК

6. клас - ТУК

7. клас - ТУК

8., 9. и 10. клас - ТУК

11. и 12. клас - ТУК

  Класирани за участие в областния кръг на олимпиадата по български език и литература - ТУК

 

 

ВАЖНО!!! Желаещите да участват в състезанията/олимпиадите трябва да се запишат при учителите, преподаващи по предмета, не по-късно една седмица преди датата на провеждането им.

Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания - ТУК

Декларация за безпристрастност и поверителност - ТУК

Декларация за информираност и съгласие - ТУК

Заповед за организиране и провеждане на олимпиади и състезания - ТУК

 

Заповед № РД09-2686/20.09.2018 г. за организирането и провеждането на ученически олимпиади и национални

състезания през учебната 2018/2019 година

 Резултат от олимпиадите проведени през 2017/2018 учебна година - ТУК

Търсене в сайта: