• A-
  • A
  • A+

Заповед № РД09-5411/12.10.2017 г. за организирането и провеждането на ученически олимпиади и национални състезания през учебната 2017/2018 година

Заповед № РД09-1369/15.09.2016 г. за организирането и провеждането на ученически олимпиади и национални състезания през учебната 2016-2017 година

ЗАПОВЕД № 09-1418 от 02.10.2015 г. за организирането и провеждането на ученически олимпиади и национални състезания през учебната 2015-2016 година

ЗАПОВЕД № 09-1505 от 30.09.2014 г. за организирането и провеждането на ученически олимпиади и национални състезания през учебната 2014-2015 година

 Резултат от олимпиадите проведени през 2017/2018 учебна година - ТУК