Заповед № РД09-1369/15.09.2016 г. за организирането и провеждането на ученически олимпиади и национални състезания през учебната 2016-2017 година

ЗАПОВЕД № 09-1418 от 02.10.2015 г. за организирането и провеждането на ученически олимпиади и национални състезания през учебната 2015-2016 година

ЗАПОВЕД № 09-1505 от 30.09.2014 г. за организирането и провеждането на ученически олимпиади и национални състезания през учебната 2014-2015 година