Портфолио

Традициите и бъдещето в нас

ПМГ „Акад. С. Коральов“ има 45 годишна история – достатъчно богата и интересна.              

Традициите повеляват – висок професионализъм на учителите; интилигентност и конкурентноспособност на учениците; изграждане на модерни личности с позиция и висока нравственост.

Бъдещето повелява – интелектуално и духовно развитие; участия и победи в престижни форуми и състезания; активни и достойни граждани на света.

 Качественото профилирано обучение в училището е предпоставка за успешното представяне на учениците в кандидат-студентските изпити във ВУ, като 100 % от завършилите ученици продължават обучението си в най-престижните университети в България и чужбина.