Вътрешни правила за поддържане на профила на купувача - ТУК