Резултат от математическото състезание Черноризец Храбър проведено на 31.10.2015г. - ТУК