СЕДМИЧНА ПРОГРАМА

Седмично разписание на часовете за I-ви срок на учебната 2020/2021 г.  - ТУК

Седмично разписание на учителите за I-ви срок на учебната 2020/2021 г. - ТУК