• A-
  • A
  • A+

   ПМГ „Акад. С. Корольов" обявява прием на документи за свободно място в IX клас за учебната 2023/2024 година профил Математически с разширено изучаване на английски език – 1 бр. Необходими документи за кандидатстване:

   1. Заявление до директора;

   2. Копие от свидетелство за завършен VII клас;

   Класиране на учениците, подали документи за свободното място ще се извърши съгласно правилата за ДПП след VII клас за учебната 2023/2024 година в ПМГ „Акад. С. Корольов".

   Документи се подават в канцеларията на ПМГ „Акад. С. Корольов" от 09.00-15.30ч. от 08.12 до 11.12.2023г.

 

 

Търсене в сайта:

За връзка с нас

 

Училищното настоятелство обявява кампания за набиране на средства за участие в състезания на ученици от ПМГ "Акад. Сергей Корольов"

IBAN: BG05IABG74581000914001
BIC: IABGBGSF, ASSET BANK, Благоевград