• A-
  • A
  • A+

На 9 май - Деня на Европа-ПМГ провежда Ден на ученическото самоуправление.

Всички длъжности в училище се поемат от ученици. Те влизат в роли –на преподаватели, на управленци, на помощен персонал. В рамките на инициативата те организират учебния процес, решават проблеми, свързани с учебно-възпитателните и административни дейности.

В коридорите дежурят привлекателни „учителки”, усмихнати, но строги, те следят за дисциплината и никой не им противоречи.

Звънецът бие за влизане в час и по коридорите с дневници тръгват „колеги” облечени в красиви униформи, влизат в класните стаи, застават пред черната дъска и часът започва. Сигурно преподаването е интересно, защото всички слушат внимателно.

В някои от часовете влизат на посещение „помощник-директорите” и крехката възраст изобщо не пречи на авторитета им – даже напротив.

Усмихнато медицинско лице влиза в лекарския кабинет и всички искат да са болни.

В кабинета на директора се разпорежда млад управленец, утре може да е начело на държавата, гимназията вече е дала един такъв.

Въпреки че е на над 40 години в този ден Гимназията е толкова млада, красива и усмихната. Сигурно и отсъстващите са по-малко.

А денят е просто прекрасен - Ден на ученическото самоуправление!

dsc01149dsc01150

dsc01151dsc01154

dsc01170dsc01175

dsc01179dsc01183