• A-
  • A
  • A+

 Природо-математическа гимназия „Акад. С. Корольов”

Г Р А Ф И К

за дежурство на учителите през I –ви учебен срок

на учебната 2017/2018 година

 

Ден и главен дежурен

Етаж

I дежурен

II дежурен

III дежурен в коридора КМ

IV дежурен при комп. кабинети

 

 

 

 

 

 

Понеделник

1

В. Стоева

Р. Костова

И. Андонова

 

 

2

А. Вълкова

К. Ризова

 

К. Бучинска

Руен

3

Цв. Терзийска

М. Стоева

 

П. Стоянова

Калибацев

4

Н. Шеинкова

К. Петрова

 

 

 

 

 

 

 

 

Вторник

1

М.Чолакова

Цв. Андонова

Д. Георгиева

 

 

2

Д. Жекова

Е. Тренчева

 

Д. Станоева

Велизар

3

Н. Кавалджиева

Г. Искрева

 

А. Василева

Балевски

4

К. Иванова

А. Шекерлийска

 

 

 

 

 

 

 

 

Сряда

1

С. Ангелова

Т. Мелниклийска

М. Бекярова

 

 

2

Ф. Велева

Г. Шопова

 

М. Рулько

Владимир

3

Сп. Тренчев

В. Пандурски

 

Е. Николова

Стоянов

4

Ир. Малешевска

Т. Бикова

 

 

 

 

 

 

 

 

Четвъртък

1

Ир. Сандева

М. Методиева

М. Петкова

 

 

2

П. Демиревска

Е. Близнакова

 

Т. Беличка

Антон

3

Й. Костова

Р. Митков

 

П. Давчева

Ишев

4

П. Славов

Е. Смилкова

 

 

 

 

 

 

 

 

Петък

1

М. Янкулска

Н.Джувтова

Д. Стойчев

 

 

2

Б. Поповска

В. Велкова

 

К. Парашкевов

Антон

3

А. Гълъбова

И. Каракичева

 

Х. Василева

Гръчки

4

Р. Терзиева

В. Евтимова

 

 

 

                                         Директор:

                                                /Н. Каращранов/

 


Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %