Разпределение на заетостта на компютърните кабинети за I-я срок на 2017/2018г. - ТУК