Разпределение на заетостта на компютърните кабинети за I-я срок на 2018/2019г. - ТУК