Разпределение на заетостта на компютърните кабинети за II-я срок на 2017/2018г. - ТУК