• A-
  • A
  • A+

ПМГ “Акад. Сергей Корольов”

 

ГРАФИК

за провеждане на консултации с родители – І срок - 2017/2018 г.

 

Учител

класен
за клас

Стая

Ден

Начален час

1

Ваня Стоева

5

учителска
стая

Вторник

10.10-10.50 ч.

2

Ирена Сандева

6

учителска
стая

Вторник

10.10-10.50 ч.

3

Александра Шекерлийска

7

учителска
стая

Понеделник

11.45-12.30 ч.

4

Мариана Петкова

учителска
стая

Сряда

11.00-11.40 ч.

5

Милена Бекярова

учителска
стая

Сряда

9.10-9.50 ч.

6

Надя Джувтова

учителска
стая

Вторник

9.10-9.50 ч.

7

Цветанка Андонова

учителска
стая

Четвъртък

10.00-10.40 ч.

8

Мария Чолакова

учителска
стая

Сряда

10.10-10.50 ч.

9

Маргарита Янкулска

учителска
стая

Петък

10.10-10.50 ч.

10

Ирина Андонова

Кабинет по физика

Понеделник

11.00-11.40 ч.

11

Антон Гръчки

учителска
стая

Понеделник

10.10-10.50 ч.

12

Константина Петрова

учителска
стая

Петък

10.00-10.40 ч.

13

Анжела Вълкова

учителска
стая

Вторник

11.50-12.30 ч.

14

Велизар Балевски

учителска
стая

Четвъртък

9.10-9.50 ч.

15

Таня Бикова

учителска
стая

Понеделник

11.00-11.45 ч.

16

Мария Стоева

10а

учителска
стая

Петък

08.15-09.00 ч.

17

Йорданка Костова

10б

учителска
стая

Понеделник

08.15-09.00 ч.

18

Вася Велкова

10в

учителска
стая

Понеделник

11.00-11.40 ч.

19

Керанка Иванова

10г

учителска
стая

Вторник

11.00-11.40 ч.

20

Ирина Малешевска

10д

учителска
стая

Понеделник

11.45-12.30 ч.

21

Илонка Каракичева

10е

учителска
стая

Четвъртък

12.30-13.10 ч.

22

Каролина Ризова

11а

учителска
стая

Вторник

10.10-10.50 ч.

23

Емилия Тренчева

11б

учителска
стая

Сряда

11.00-11.40 ч.

24

Елиана Близнакова

11в

учителска
стая

Четвъртък

12.30-13.10 ч.

25

Васил Пандурски

11г

учителска
стая

Вторник

10.00-10.50 ч.

26

Флорика Велева

11д

учителска
стая

Понеделник

11.50-12.30 ч.

27

Десислава Станоева

11e

учителска
стая

Вторник

13.30-14.10 ч.

28

Таня Беличка

12а

учителска
стая

Четвъртък

09.10-09.50 ч.

29

Галина   Искрева

12б

учителска
стая

Сряда

11.40-12.40 ч.

30

Росилора Терзиева

12в

учителска
стая

Понеделник

11.00-11.40 ч.

31

Владимир Стоянов

12г

учителска
стая

Сряда

10.10-10.50 ч.

32

Павлин Славов

12д

учителска
стая

Петък

10.10-10.50 ч.

33

Гергана Шопова

12e

учителска
стая

Понеделник

11.00-11.40 ч.

 

 Утвърждавам:

/Н. Каращранов/

 

                                                                                   

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %