Графика за провеждане на консултации с родители  - I срок за учебната 2018/2019 година - ТУК