Графика за провеждане на консултации с родители  - I срок за учебната 2017/2018 година - ТУК