• A-
  • A
  • A+

 Г Р А Ф И К
за провеждане на консултации
с напреднали
и/или изоставащи ученици - I срок – 2017/2018г.

 

Учител

Ден

Стая

Начален час

1

Н. Каращранов

Петък

110

14:20-15:00

2

К. Въчкова

Петък

Библиотека

13:10-13:30

3

М. Стоева

Понеделник

102

13:30-14:15

4

К. Петрова

Вторник

108

13:30-14:10

5

М.Чолакова

Понеделник

105

13:20-14:00

6

Ел. Близнакова

Четвъртък

302

13:20-14:00

7

И. Сандева

Понеделник

13 стая

13:30-14:10

8

Р.Терзиева

Понеделник

102

13:30-14:15 

9

М. Петкова

Вторник

14 стая

13:15-13:55

10

Т. Беличка

Понеделник

14 стая

13:30-14:10

11

Н. Джувтова

Четвъртък

303

13:30-14:10

12

М. Янкулска

Четвъртък

303

13:30-14:10

13

Цв. Андонова

Четвъртък

307

13:20-14:00

14

Т. Бикова

Вторник

305

13:30-14:10

15

М. Бекярова

Понеделник

13 стая

13:15-13:55

16

К. Ризова

Вторник

306

13:30-14:10

17

Сп. Тренчев

Четвъртък

14

13:30-14:15

18

Й. Костова

Вторник

14

13:15-13:55

19

М. Рулько

Понеделник

203

13:30-14:10

20

А. Гълъбова

Вторник

306

14:20-14:50

21

М. Методиева

Четвъртък

13

13:30-14:10

22

П. Демиревска

Вторник

401

13:20-14:00

23

Т. Мелниклийска

Петък

112

13:00-14:00

24

Ир. Малешевска

Понеделник

301

13:30-14:10

25

К. Иванова

Вторник

404

13:20-14:00

26

Цв. Терзийска

Четвъртък

307

13:30-14:10

27

Е. Тренчева

Четвъртък

401

14:10-14:50

28

Н. Кавалджиева

Петък

112

13:00-13:40

29

Н. Шеинкова

Четвъртък

406

13:30-14:10

30

Д. Жекова

Петък

306

12:50-13:30

31

Б. Поповска

Четвъртък

302

13:30-14:15

32

Д. Стойчев                

Четвъртък

406

13.30-14:10

33

П. Давчева

Вторник

Кабинет ел.дневник

13:30-14:10

34

П.Стоянова

Сряда

312 кабинет

13:20-14:00

35

К.Бучинска

             Четвъртък

Библиотека

13:00-13:40

36

Х. Василева

Петък

Библиотека

13:00-13:40

37

Д.Георгиева

Сряда

309

13:15-14:00

38

Е.Николова

Четвъртък

Кабинет ел.дневник

13:30-14:10

39

К.Парашкевов

Петък

401

13:20-14:10

40

Кр. Стоянов

Сряда

312 кабинет

13:20-14:00

41

Сп. Ангелова

Вторник

             Библиотека

13:20-14:00

42

Д. Станоева

Петък

Кабинет ел.дневник

13:30-14:10

43

М. Севдинова

Сряда

309

13:15-14:00

44

Р.Митков

Вторник

406

13:15-13:45

45

Ир. Андонова

Петък

Кабинет физика

13:15-13:55

46

А. Шекерлийска

Понеделник

403

13:30-14:10

47

Г.Шопова

Понеделник

Кабинет химия

13:15-14:10

48

Ил. Каракичева

Четвъртък

302

13:30-14:10

49

В. Ангелова

Вторник

108

13:15-14:10

50

В.Евтимова

Петък

405

13:00-13:40

51

Г.Искрева

Вторник

305

13:30-14:10

52

Ф. Велева

Понеделник

105

13:30-14:10

53

Е.Смилкова

Четвъртък

                       107

14:20-15:00

54

А. Вълкова

Вторник

102

14:20-15:00

55

П.Славов

Петък

Кабинет по ИИ

13:00-13:45

56

В. Велкова

Четвъртък

304

14:10-14:50

57

В. Пандурски

Четвъртък

406

14:20-15:00

58

В. Стоева

Понеделник

203

13:30-14:10

59

Р. Калибацев

Четвъртък

Физкултурен салон

13:30-14:15

60

А. Ишев

Понеделник

Физкултурен салон

18:30-19:15

61

Й. Цветанов

Вторник

Физкултурен салон

13:30-14:15

62

В. Стоянов

Понеделник

Физкултурен салон

14:55-15:35

63

А. Гръчки

Понеделник

Физкултурен салон

14:10-14:50

64

Р. Костова

Петък

Кабинет рисуване

13:15-13:55

65

В. Балевски

Четвъртък

Кабинет по рисуване

13:15-13:55

 

Утвърждава:
                        /Н.Каращранов/

 


 

 

 

 

 

Учител Стая Ден Начален час
1 Н. Каращранов 202 вторник 12:40-13:20
2 К. Въчкова 309 понеделник 12:40-13:20
3 М. Стоева 12 вторник 12:40-13:20
4 К. Петрова 12 петък 12-12:40
5 М.Чолакова 13 четвъртък
понеделник
12:35-13:15
6 Ел.Близнакова 12
105
понеделник
сряда
12:30-13:15
7 И. Сандева 401 четвъртък 12:30-13:15
8 Р.Терзиева 401
106
четвъртък
вторник
12:30-13:10
9 М. Петкова 101 петък 17:45-18:25
10 Т. Беличка 13 вторник 12:35-13:15
11 Н. Джувтова 103 понеделник
петък
12:35-13:15
12 М. Янкулска 204
12
четвъртък
петък
12:35-13:15
12:00-12:40
13 Цв. Андонова 105 петък 18:00-18:40
14 Т. Бикова 112 четвъртък 18:35-19:15
15 М. Бекярова 13 понеделник 12:40-13:20
16 К. Ризова 12 петък 12:00-12:40
17 Сп. Тренчев 11 понеделник 12:30-13:10
18 Й. Костова 109 сряда 19:20-20:00
19 М. Рулько 12 петък 12-12:40
20 А. Гълъбова 106 вторник 14:40-30:20
21 М.Методиева 13 четвъртък 12:40-13:20
22 П.Демиревска 13 вторник 12:40-13:20
23 Т. Мелниклийска 13 петък 12:00-12:40
24 Ир. Малешевска 11 петък 12:00-12:40
25 К.Иванова 12
109
четвъртък
вторник
12:30-13:10
19:15-19:55
26 Цв. Терзийска 401 четвъртък 12:40-13:20
27 Е. Тренчева 11 понеделник 19:15-19:55
28 Н. Кавалджиева 12 петък 12:00-12:40
29 Н. Шеинкова 107 вторник 12:40-13:20
30 Д. Жекова 14 петък 12:10-12:50
31 Б. Поповска 14 вторник 12:35-13:15
32 А. Василева 104 сряда 12:40-13:20
33 П. Давчева 104 сряда 12:40-13:20
34 П.Стоянова 312 понеделник 12:40-13:20
35 К.Бучинска 207 понеделник 12:40-13:20
36 Х. Василева 310 понеделник 12:40-13:20
37 Д.Георгиева 104 четвъртък 12:35-13:15
38 Е.Николова 308 понеделник 12:30-13:10
39 К.Парашкевов 209 петък 12:00-12:40
40 Кр. Стоянов 312 петък 12:00-12:40
41 Сп. Ангелова 111 петък 12:00-12:40
42 Д. Станоева 310 четвъртък 12:35-13:15
43 Н. Мирчева 310 сряда 12:40-13:20
44 Р. Попова 11 вторник 12:40-13:20
45 Ир. Андонова 14 петък 12:00-12:40
46 А. Шекерлийска 109 понеделник 19:15-20:00
47 Г.Шопова каб.
 по химия
понеделник 19:00-19:40
48 Ил. Каракичева каб.
 по химия
сряда 12:35-13:15
49 В. Ангелова 206 понеделник 19:15-19:55
50 В.Евтимова 206 петък 18:20-19:00
51 Г.Искрева 108 вторник 12:30-13:10
52 Ф. Велева 11 петък 12:00-12:40
53 Е.Смилкова 110 вторник 12:30-13:10
54 А. Вълкова 202 вторник 12:30-13:10
55 П.Славов каб.
 по рисуване
петък 12:00-12:40
56 В. Велкова 403 вторник 12:30-13:10
57 В. Пандурски 401 четвъртък 12:30-13:10
58 В. Стоева 112 сряда 12:40-13:20
59 Р. Калибацев физкултурен
салон
понеделник 12:40-13:20
60 А. Ишев физкултурен
салон
сряда 19:15-19:55
61 Й. Цветанов физкултурен
салон
понеделник 12:40-13:20
62 В. Стоянов физкултурен
салон
вторник 19:15-19:55
63 А. Гръчки физкултурен
салон
четвъртък 12:40-13:20
64 Л. Димитров 202 вторник 12:30-13:10
65 В. Балевски 202 вторник 12:40-13:20
    Утвърждавам:    
                /Н. Каращранов/  

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %