• A-
  • A
  • A+

          

Катедра Обществени науки към ПМГ е представена от професионалисти със съвременен подход към хуманитарната проблематика.

        57569377 318134128870491 9116947299925229568 n  

Катедра Обществени науки към ПМГ е представена от професионалисти със съвременен подход към хуманитарната проблематика.

     Методическото обединение по Обществени науки работи усърдно за оптимизирането на учебното съдържание и използването на подходящи методи на педагогическо взаимодействие между ученик и учител за формиране на личностна култура у подрастващите. Учителите от обединението работят по проекти, финансирани от Европейския съюз за напреднали и талантливи ученици и традиционно учениците заемат първи места в областта на състезания и олимпиадите по съответните науки. Всяка година ученици на ПМГ затвърдяват позициите си на Национални, Европейски и Международни олимпиади и състезания по „География и икономика" и Национални олимпиади и състезания по „История и цивилизация" и „Философия".
За своята успешна професионална дейност, преподавателите от обединението участват в обучения, семинари, квалификационни курсове.
     I. Учителите към методическо обединение – обществени науки в ПМГ „Акад. Сергей Корольов" гр. Благоевград са осем на брой.
     Преподаватели по география и икономика:
• Ваня Стоева – старши учител; II ПКС, носител на Почетно отличие „Неофит Рилски"
• Васил Пандурски – учител; V ПКС
• Чанко Чанев - учител
     Преподаватели по история и цивилизация:
• Елена Смилкова – старши учител; V ПКС
• Анжела Вълкова – старши учител; III ПКС;
• Флорика Велева – старши учител; III ПКС
     Преподаватели по философски цикъл и гражданско образование:
• Павлин Славов – старши учител; II ПКС; носител по Почетното отличие „Неофит Рилски";
• Даниела Стоилкова – учител; V ПКС;
• Чанко Чанев - учител
     ІІ. ОСНОВНИ ЦЕЛИ в работата на Методическото обединение
1. Повишаване качеството на обучението и подготовка на учениците.
2. Повишаване квалификацията на учителите на училищно ниво.
3. Професионална ориентация на учениците.
4. Участие и достойно представяне на учениците в състезания, олимпиади, защита на проекти и др.
     ІІІ. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ
1. Усвояване на учебното съдържание според Държавните образователни изисквания.
2. Провеждане на квалификационни форми на училищно и извънучилищно ниво, с цел подобряване методиката на преподаване, проверка и оценка на знанията.
3. Формиране на положително отношение към природни и общочовешки ценности и стимулиране на техните прояви и добродетели.
4. Задълбочаване на междупредметните връзки и прилагане на единни педагогически изисквания към учениците при подготовката им за постигане на необходимите професионални компетенции и покриване на ДОИ.
5. Развиване на интереса на учениците към обществените науки и техните приложения, като необходима основа за бъдеща професионална реализация.
6. Възпитаване на активна гражданска позиция към различни проблеми, възникващи в развитието на съвременното технологично – информационно общество.

     В ПМГ „Акад. Сергей Корольов" обучението по обществени науки е разделено на две форми – задължителна подготовка и профилирана подготовка. По този начин учениците получават задълбочени познания в областите география, история и философия.
За реализирането на поставените цели и задачи, преподавателите от Обединението работят не само в предвидените от учебните програми часове по учебните предмети, но и в редица проекти.

     Работа по проекти:
1. Национална програма „Ученически олимпиади и състезания", модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученически олимпиади":
• География и икономика – ръководител Ваня Стоева;
• История и цивилизация – ръководител Флорика Велева;
• Философия – ръководител Павлин Славов;
2. „Занимания по интереси":
• Клуб по интереси – „Добротворци" – ръководител Даниела Стоилкова
• Клуб по интереси – Театрално ателие „Птиците" и клуб „Дебати" – ръководител Павлин Славов

57821662 348604392315832 3741214143164710912 n

filosofia

Търсене в сайта:

Ученически отзиви badge

Мнение

 

Благодарение на Вас се научихме да ценим качествата си и се гордеем с тях, да вярваме в себе си и винаги да преследваме целите си, колкото и непостижими да са те. Много пъти сме чували израза, че човек трябва да помни откъде идва, за да знае накъде отива.

Мнение

 

Човек започва да се изгражда като такъв още от най-ранна детска възраст. Семейството и обществото имат много голямо значение за ценностните качества, които ще притежава човек. Възпитанието и моралът зависят и от обкръжаващата среда и от много други фактори.

Мнение

 

Обучението по природни науки е на най-доброто ниво от всички училища в областта и за това говорят резултатите от олимпиади и състезания на национални нива. Развива се интереса на учениците към природните науки и техните приложения, като необходима основа за бъдеща реализация.

За връзка с нас

 

Училищното настоятелство обявява кампания за набиране на средства за участие в състезания на ученици от ПМГ "Акад. Сергей Корольов"

IBAN: BG05IABG74581000914001
BIC: IABGBGSF, ASSET BANK, Благоевград