• A-
  • A
  • A+

 

В катедрата по физическо възпитание и спорт преподават  специалистите с висше образование и магистърска степен по специалността Антон Ишев, Йордан Цветанов, Антон Гръчки, Александър Ангелов и Мартин Йорданов

 

 

  Катедрата по физическо възпитание и спорт се състои от 5 преподаватели специалисти с висше образование :

1. Антон Ишев - старши учител по физическото възпитание и треньор по плуване; II – ро ПКС:
2. Йордан Цветанов - старши учител по физическото възпитание и теньор по тенис III – то ПКС:
3. Антон Гръчки - старши учител по физическото възпитание и треньор по гимнастика. IV – то ПКС:
4. Александър Ангелов - учител по физическото възпитание:
5. Мартин Йорданов - учител по физическото възпитание:

 

     Гимназията разполага с една от най-добрите материални бази в областта, която включва физкултурен салон за волейбол и баскетбол, зала за тенис на маса и шахмат и открити игрища: 3 волейболни, 3 баскетболни и 1 хандбално и едно за минифутбол. Под ръководството на преподавателите се провеждат и занимания по различни видове спорт, където се подготвят представителните отбори на гимназията по волейбол, баскетбол, футбол,хандбал,бадминтон, тенис на маса и шахмат. Традиция е всяка година след провеждане на ученическите игри отборите на гимназията да печелят най-много призови места на общински, областни, зонални и държавни кръгове. Имаме и държавни титли по футбол,плуване и шахмат и втори места по хандбал и футбол. Ние сме единственото училище, което провежда всяка година зимен празник със състезания по ски алпийски дисциплини и сноуборд в които се включват голям брой ученици от различните възрастови групи.

 

Ски

 

Изобразително изкуство

 

Учениците от V, VI, VII, VIII и IX-ти класове на ПМГ, изучават изобразително изкуство, часове, които се провеждат в кабинет по Рисуване на гимназията.
Годишната програма е широка и разнообразна, давайки широка възможност за изява на творческите възможности на учениците и тяхното развитие по отношение на красивото, естетичното и нестандартното.
Най-добрите ученици взимат дейно участие в национални, общински и регионални конкурси на дейности, свързани с предмета.

Румяна Костова - Учител по изобразително изкуство

 

Музика

     Обучението по музика в ПМГ е насочено към овладяване на знания, умения и отношения, свързани със спецификата на музикалното изкуство. То заема водещо място при формирането на естетическо отношение на учениците към живота, към света,като се създават условия за непрекъснато общуване с музикалното изкуство и повишава интереса и активността на учениците в процеса на съвместната им музикална дейност. В хода на учебната работа се развиват и уменията за работа в екип, съобразяване с мнението на другите, стимулират се креативно поведение и интерес към начините за търсене, съхранение и разпространение на музикална информация.
Гордост за гимназията е вокално-инструментална група „PMG-Stars", която постоянно радва с успехите си.

Велизар Балевски - Старши учител по музика

 

dsc 5773aai 5109

img 2154

Търсене в сайта:

Ученически отзиви badge

Мнение

 

Благодарение на Вас се научихме да ценим качествата си и се гордеем с тях, да вярваме в себе си и винаги да преследваме целите си, колкото и непостижими да са те. Много пъти сме чували израза, че човек трябва да помни откъде идва, за да знае накъде отива.

Мнение

 

Човек започва да се изгражда като такъв още от най-ранна детска възраст. Семейството и обществото имат много голямо значение за ценностните качества, които ще притежава човек. Възпитанието и моралът зависят и от обкръжаващата среда и от много други фактори.

Мнение

 

Обучението по природни науки е на най-доброто ниво от всички училища в областта и за това говорят резултатите от олимпиади и състезания на национални нива. Развива се интереса на учениците към природните науки и техните приложения, като необходима основа за бъдеща реализация.

За връзка с нас

 

Училищното настоятелство обявява кампания за набиране на средства за участие в състезания на ученици от ПМГ "Акад. Сергей Корольов"

IBAN: BG05IABG74581000914001
BIC: IABGBGSF, ASSET BANK, Благоевград