• A-
  • A
  • A+

Открити уроци

Открити уроци

О Т К Р И Т И  У Р О Ц И

в ПМГ “Акад. С.П. Корольов" - Благоевград

през 2016/2017 уч. година

 

Методически

обединения по

предмети

декември

2016 г.

януари
2017 г.

февруари

2017 г.

март

2017 г.

април

2017 г.

Май

2017 г.

1. БЕЛ

 

 

М. Чолакова

 

 

 

 

2. Чужди езици

 

 

 

 

 

Сп. Тренчев

 

3. Математика

 

 

Д. Жекова

 

 

 

4. Информатика и  ИТ

 

Сп. Ангелова

 

 

 

 

5.Природни науки и   екология    

 

 

 

 

Р. Попова

 

 

6. Хуманитарни

       предмети

В. Пандурски

 

 

 

 

 

7. ФВС и култура

 

 

 

 

 

 

В. Стоянов