• A-
  • A
  • A+

Ръководство

dsc 6666

Николай Каращранов

Директор на гимназията

Получава висше образование в Софийския университет (СУ) със специалност "Вероятност и статистика". Учител по математика.

 

 

 
dsc 6421

Йордан Цветанов

Заместник директор

Получава висшето си образование в НСА "Васил Левски" - София. Учител по физическо възпитание и спорт. 3-та квалификационна степен.

 
stoichev snimka

Димитър Стойчев

Заместник директор по АСД

 

Магистър по информатика

Пета професионално-квалификационна степен

Диплом от Майкрософт "Microsoft Office – Specialist." verify.certiport.com № m5dq-XVAK 22.08.2014 г.

Грамота от община Благоевград 24.05.2015 г. – "За принос в развитието на народната просвета чрез въвеждане на иновативни подходи в образователно-възпитателния процес."

 
dsc 6559

инж. Красимир Стоянов

Ръководител направление ИКТ

Получава висшето си образование в ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград

Специалност: "Електронна и компютърна техника"

Квалификация: III ПКС, CISCO инструктор

Търсене в сайта:

Ученически отзиви badge

Мнение

 

Благодарение на Вас се научихме да ценим качествата си и се гордеем с тях, да вярваме в себе си и винаги да преследваме целите си, колкото и непостижими да са те. Много пъти сме чували израза, че човек трябва да помни откъде идва, за да знае накъде отива.

Мнение

 

Човек започва да се изгражда като такъв още от най-ранна детска възраст. Семейството и обществото имат много голямо значение за ценностните качества, които ще притежава човек. Възпитанието и моралът зависят и от обкръжаващата среда и от много други фактори.

Мнение

 

Обучението по природни науки е на най-доброто ниво от всички училища в областта и за това говорят резултатите от олимпиади и състезания на национални нива. Развива се интереса на учениците към природните науки и техните приложения, като необходима основа за бъдеща реализация.