dsc 6559Ръководител направление ИКТ

Получава висшето си образование в ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград

Специалност: "Електронна и компютърна техника"

Квалификация: III ПКС, CISCO инструктор