Николай Каращранов

dsc 6666Директор на гимназията

Получава висше образование в Софийския университет (СУ) със специалност "Вероятност и статистика". Учител по математика.