Ваня Алексиева

vania Педагогически съветник

Получава висше образование в ЮЗУ "Неофит Рилски" - гр. Благоевград със специалност: Българска филология, Психология

Специализации: „История и теория на литературната наука“, „Журналистика“, „Превантивна психология“