Заместник директорdsc 6421

Получава висшето си образование в НСА "Васил Левски" - София. Учител по физическо възпитание и спорт. 3-та квалификационна степен.