• A-
  • A
  • A+

Ръководство

dsc 6666

Николай Каращранов

Директор на гимназията

Получава висше образование в Софийския университет (СУ) със специалност "Вероятност и статистика". Учител по математика.

 

 

 
dsc 6421

Йордан Цветанов

Заместник директор

 
dsc07263

Катя Въчкова

Заместник директор по учебната дейност

Получава висшето си образование в Югозападния университет ( ЮЗУ ) във факултета по Славянски филологии. Учител по български език и литература. 5-та квалификационна степен.


 
vania

Ваня Алексиева

 Педагогически съветник

Получава висше образование в ЮЗУ "Неофит Рилски" - гр. Благоевград със специалност: Българска филология, Психология

Специализации: „История и теория на литературната наука“, „Журналистика“, „Превантивна психология“

 

Ученически отзиви badge

Мнение

 

Благодарение на Вас се научихме да ценим качествата си и се гордеем с тях, да вярваме в себе си и винаги да преследваме целите си, колкото и непостижими да са те. Много пъти сме чували израза, че човек трябва да помни откъде идва, за да знае накъде отива.

Мнение

 

Човек започва да се изгражда като такъв още от най-ранна детска възраст. Семейството и обществото имат много голямо значение за ценностните качества, които ще притежева човек. Възпитанието и моралът зависят и от обкръжаващата среда и от много други фактори.

Мнение

 

Обучението по природни науки е на най-доброто ниво от всички училища в областта и за това говорят резултатите от олимпиади и састезания на национални нива. Развива се интереса на учениците към природните науки и техните приложения, като необходима основа за бъдеща реализация.