• A-
  • A
  • A+

Седмици на МО

Седмици на МО

               ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ “АКАД. С. П. КОРОЛЬОВ”

Благоевград, ул. ”Марица” №4                                                   

/               Утвърждавам:

Директор:.................

                                                                                   /д-р Т. Ядкова/

 

СЕДМИЦА   ЗА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ПО

 

ПРЕДМЕТИ

 

в ПМГ "Акад. С.П. Корольов" - Благоевград

 

през 2015/2016 уч. година

 

октомври

2015

 

февруари

2016

март

2016

април

2016

май

2016

юни

2016

ИТ

 

 

Хуманитарни науки

( 01-04 март)

 

Природни науки

(11 - 15 април)

 

 

 

БЕЛ

(16 - 20 май)

 

 

 

 

 

 

 

Математика

(09 - 13 май)

 

 

ФВС и култура

(06 - 10 юни)

 

 

 

 

Чужди езици

(1822 април)