План за работа на методическо обединение Математика за учебната 2017/2018 година

План за работа на методическото обединение Български език и литература за учебната 2017/2018 година

План за работа на методическо обединение Природни науки за учебната 2017/2018 година

План за работа на методическо обединение Обществени науки за учебната 2017/2018 година

План за работата на методическото обединение по информатика и ИТ за учебната 2018/2019 година

План за работа на Техническо обединение за учебната 2017/2018 година

План за дейността на методическото обединение на класните ръководители за учебната 2017/2018 година