• A-
  • A
  • A+

Членове на Сдружение „Училищно настоятелство

при ПМГ “ Акад. С. Корольов“ - Благоевград

1. Павел Димов - Председател на УС

2. Асен Димитров - Зам. - председател

3. Галина Неделчева - член

4. Димитър Манолов - член

5. Венелин Трошанов - член

6. Николай Каращранов - член

7. Катя Въчкова - член

8. Виолета Стойчева - член

9. Силви Домозетска - член

10. Татяна Николова - член

11. Антония Методиева - член

12. Йордан Миленков - член

13. Татяна Ядкова - член

14. Антон Драгоев - член

15. Елена Димитрова - член

16. Йордан Цветанов - член

17. Десислава Станоева - член

18. Георги Шопов - член

19. Елена Илиева - член

20. Владимир Стоянов - член

21. Елена Арабаджиева - член

22. Валерия Бащавелова - член

23. Мирослава Методиева - член

24. Димитър Димитров - член

25. Катя Шопова - член

26. Ваня Алексиева - член

27. Красимир Стоянов - член

28. Георги Тупаров - член

29. Антон Ишев - член

 

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %