• A-
  • A
  • A+

Ваня Алексиева

vania Педагогически съветник

Педагогически стаж - 12 г.

Завършила: ЮЗУ "Неофит Рилски" - гр. Благоевград

Специалност: Българска филология, Психология

Магистър 

Специализации: „История и теория на литературната наука“, „Журналистика“, „Превантивна психология“

Квалификационна степен: V ПКС

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %