• A-
  • A
  • A+

Нашите учители

dsc 6549

Росилора Терзиева

Учител по Български език и литература

Учител в ПМГ "Акад. С. П. Корольов" от 2011г.

Педагогически стаж: 27 г.

Завършила: СУ "Кл. Охридски" гр. София

Специалност: Българска филология

Магистър

Старши учител от 2010 г.

 
dsc 6591

Мария Чолакова

Учител по български език и литература

Учител в ПМГ "Акад. С. П. Корольов" от 2010г.

Педагогически стаж: 12 г.

Завършила: ЮЗУ "Н. Рилски" гр. Благоевград

Специалност: Българска филология

Магистър

file0047

Константина Петрова

Учител по Български език и литература

Учител в ПМГ "Акад. С. П. Корольов" от 2000г.

Педагогически стаж: 25 г.

Завиршила: СУ "Кл. Охридски" гр. София

Специалност: Българска филология

Магистър

Старши учител от 2010 г.

dsc 6451

Константин Парашкевов

 Учител по математика, информатика и информационни технологии

Учител в ПМГ "Акад. С. П. Корольов" от 2004г.

Педагогически стаж: 11 г. 

Завършил: СУ "Климент Охридски" гр. София

Специалност: Математика и информатика

Бакалавър

Квалификационна степен: V ПКС

dsc 6621

Константина Бучинска

Учител по информатика и информационни технологии

Учител в ПМГ "Акад. С. П. Корольов" от 2007г. 

Педагогически стаж: 24 г.

Завършила: ЮЗУ "Н. Рилски" гр. Благоевград

Специалност: Физика и математика

Пр/НПП Информатика

Магистър

Квалификационна степен: II ПКС

Старши учител от 2010 г.

dsc 6619

Христина Василева

Учител по информатика и информационни технологии

 Учител в ПМГ "Акад. С. П. корольов" от 1999г. 

Педагогически стаж: 24 г.

Завършила: ЮЗУ "Неофит Рилски" гр. Благоевград

Специалност: Педагогика на трудово-политехническо обучение

Пр/НПП електроника и автоматика

Пр/НПП информатика

Магистър

Квалификационна степен: II ПКС

Старши учител 

Награди: Почетно отличие "Неофит Рилски" на МОМН

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %