• A-
  • A
  • A+

Видеа на 3 езика

     Всяка година лидерите на отборите по „Реч и дебати на анлийски език" от цялата страна трябва да изготвят и осъществят общественополезен проект. Проектът, който отборът по „Реч и дебати на анлийски език" в ПМГ-Благоевград направи през м. март тази година се нарича „Благоевград - виртуална разходка". Можете да го видите тук: https://m.youtube.com/channel/UCitqkrtMeuYJWVsRSC8Yjcg.
     Той се състои от 3 видеа, на 3 езика - български, английски и руски, които ще са полезни на туристи и посетители за първи път в Благоевград, като показва какво може да се види и прави, ако сте в града за ден-два. Надяваме се още, че във време на пандемия виртуалният туризъм също ще предизвика интерес и приятни емоции.
     Участниците в проекта, които ще видите са: Десислава Тасева – IXГ кл., Венета Саляхетдинова - XIE кл., Димитър Борумов – XIIE кл., като зад кадър останаха Божидар Деливерски - XIA кл., Костадин Котев- XIБ кл. и разбира се помощта на треньора на отбора г-жа Таня Бикова.
     Ако искате да научите повече подробности от самите участници, чуйте интервютата, които Зоя Караджова взе за Радио Благоевград от виртуалните екскурзоводи:
https://bnr.bg/blagoevgrad/post/101455179?forceFullVersion=1.

march 2021 best cp

Обучение по катедри


  • Техническо обединение

  • Обществени науки и ...

  • Информатика и ИТ

  • Чужди езици

Занимания по интереси

Клуб на програмиста

Клуб на програмиста

Ръководител: Донка Георгиева

Read more...

Клуб

Клуб "Биология"

Ръководител: Милена Голева

Read more...

Клуб

Клуб "Роботика"

Ръководител: Константина Бучинска

Read more...

Клуб

Клуб "Мултимедиен свят“

Ръководител: Ирина Малешевска

Read more...

Търсене в сайта:

Ученически отзиви badge

Мнение

 

Благодарение на Вас се научихме да ценим качествата си и се гордеем с тях, да вярваме в себе си и винаги да преследваме целите си, колкото и непостижими да са те. Много пъти сме чували израза, че човек трябва да помни откъде идва, за да знае накъде отива.

Мнение

 

Човек започва да се изгражда като такъв още от най-ранна детска възраст. Семейството и обществото имат много голямо значение за ценностните качества, които ще притежава човек. Възпитанието и моралът зависят и от обкръжаващата среда и от много други фактори.

Мнение

 

Обучението по природни науки е на най-доброто ниво от всички училища в областта и за това говорят резултатите от олимпиади и състезания на национални нива. Развива се интереса на учениците към природните науки и техните приложения, като необходима основа за бъдеща реализация.