• A-
  • A
  • A+

Г-жа Емилия Канайкова остана последователна в подкрепата си към ученици с отлични изяви

     И тази година г-жа Емилия Канайкова, въпреки тежките месеци на пандемия, остана последователна в подкрепата си към ученици с отлични изяви от нашия град. За шеста поредна година г-жа Канайкова връчи своята стипендия за подпомагане на образованието на ученикът на Природо-математическа гимназия „Акад С. Корольов" - зрелостникът Кристиян Гърчев. Неговите изяви са в продължение на всичките му години на обучение в гимназията. От 5. до 12. клас той заема призови места във всичките си участия в състезания и олимпиади по математика, информатина и информационни технологии. Успехите му доведоха до избора - традиционната стипендия на г-жа Канайкова да отиде при зрелостника на ПМГ .
     С тази награда се поощрява интересът на учениците към водещите в развитието на съвременния свят науки – математика, информатика, технологии, към обучението на които е ориентирана и нашата гимназия. Постиженията на нашите ученици са много и основно в тези области. Възможността за стимулиране на талантливите деца на Благоевград е инициатива, която е особено важна и ценна за всяко дете творец. С подкрепата на дарители като г-жа Канайкова се осмисля трудът и постоянството на изявените ученици на Благоевград.
     По случай 24 май, Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и славянската книжовност, Ви поздравяваме за Вашия труд и дръзновение да предавате силата на словото на поколенията! Вие показвате какво е сила на духа в дни, когато обществото е пред изпитание, когато всички губят вяра в настоящето и бъдещето на съвременното младо поколение, но Вие безотказно го стимулирате да се развива, да трупа знания и да добива възможности за развитие. Проверката на времето показва, че трудът Ви често бива оценен късно, но същественото е, че той е дал своите резултати и благодарността, макар и закъсняла, идва при Вас осъзнато и мотивиращо да продължавате да вървите срещу всички бури на живота и времето.
     Пожелаваме Ви да имате все така неизчерпаеми сили за още дръзновение за идващите поколения и търпеливо да чакате момента, в който заслужено ще получите своето признание. Бъдете здрави!

283089321 5310140945719128 5431686056968234924 n

283147166 5310141109052445 6546289256514715030 n

Обучение по катедри


  • Обществени науки и ...

  • Информатика и ИТ

  • Чужди езици

  • Техническо обединение

Занимания по интереси

Smart and beautiful

Smart and beautiful

Ръководител Таня Беличка

     Клубът по интереси Smart and Beautiful цели да задълбочи нивото на езикова грамотност и компетентност, която е необходим фактор за успешно реализиране на учениците на различни видове изпити.
     На учениците от клуба ...

Read more...

Занимателна биология

Занимателна биология

Ръководител: Бойка Катранджиева-Кирилова

     В заниманията по интереси по биология фокусът е върху разширяване познанията на учениците относно особеностите в устройството и функциите на човешкия организъм като се развиват ключовите компетентности и се повишава ...

Read more...

Клуб „Литературна мисъл“

Клуб „Литературна мисъл“

Ръководител: Камелия Александрова

     Основната дейност на клуба е да формира у учениците знания и умения по български език и литература.
     Участниците ще се запознаят по-подробно със спецификата на различни видове текстове; задълбоченото ...

Read more...

Светът на биологията

Светът на биологията

Ръководител: Елена Малиновска

     В група „Светът на биологията" дискутирахме теми, обогатяващи знанията на учениците по биология в направления ботаника, зоология, анатомия, биохимия и генетика с помощта на презентации, обучителни приложения, образователни филми ...

Read more...

Занимателна химия

Занимателна химия

Ръководител: Александра Шекерлийска

     В групата "Занимателна химия" участват ученици от 11е клас с профил биология и химия. Целта на работата по проекта е да се решават логически и експериментални задачи по ХООС, за да се затвърдят теоретичните знания на ...

Read more...

Търсене в сайта:

Ученически отзиви badge

Мнение

 

Благодарение на Вас се научихме да ценим качествата си и се гордеем с тях, да вярваме в себе си и винаги да преследваме целите си, колкото и непостижими да са те. Много пъти сме чували израза, че човек трябва да помни откъде идва, за да знае накъде отива.

Мнение

 

Човек започва да се изгражда като такъв още от най-ранна детска възраст. Семейството и обществото имат много голямо значение за ценностните качества, които ще притежава човек. Възпитанието и моралът зависят и от обкръжаващата среда и от много други фактори.

Мнение

 

Обучението по природни науки е на най-доброто ниво от всички училища в областта и за това говорят резултатите от олимпиади и състезания на национални нива. Развива се интереса на учениците към природните науки и техните приложения, като необходима основа за бъдеща реализация.

За връзка с нас

 

Училищното настоятелство обявява кампания за набиране на средства за участие в състезания на ученици от ПМГ "Акад. Сергей Корольов"

IBAN: BG05IABG74581000914001
BIC: IABGBGSF, ASSET BANK, Благоевград