• A-
  • A
  • A+

Урок по физика в АЕЦ Козлодуй

      На 04.11.2022 година ученици от ПМГ "Акад. Сергей Корольов" посетиха АЕЦ "Козлодуй", като целта на визитата бе да се запознаят отблизо с работата на атомната централа, както и с ползите от ядрената енергетика за икономиката на страната, устойчивото развитие и околната среда.
     Учениците гледаха видео филми и презентации, показващи историята и дейността на АЕЦ „Козлодуй", докоснаха се до макетите на основните съоръжения на атомната централа. Видяха и подвижната лаборатория за радиоекологичен мониторинг, като учените им показаха как се извършват радиологични анализи на проби от въздух, атмосферни отлагания, води, храни, растителност, почви и други.
     В симулаторният комплекс, където е разположен пълномащабният симулатор - точно копие на командната зала в 6 блок, учениците успяха да влязат в ролята на оператори на ядрени съоръжения и да се потопят в работната атмосфера в АЕЦ "Козлодуй".
     Учениците разговаряха с учените на различни теми, свързани с дейността на АЕЦ и успяха да ги впечатлят с точни и адекватно зададени въпроси и задълбочени познания.
     Пътуването беше осъществено със съдействието на сдружение БЪЛГАРСКИ АТОМЕН ФОРУМ (БУЛАТОМ).

simulator  blagoevgrad 04.11 3

simulator  blagoevgrad 04.11 2

simulator  blagoevgrad 04.11 1

infocenter blagoevgrad 04.11.2022

demonstracionna zala  blagoevgrad 04.11 4

demonstracionna zala  blagoevgrad 04.11 3

demonstracionna zala  blagoevgrad 04.11 2

demonstracionna zala  blagoevgrad 04.11 1

Обучение по катедри


Занимания по интереси

Химия плюс

Химия плюс

Ръководител: Илонка Каракичева

     Участници в клуба „Химията в задачи" са ученици от 10 е клас, в клуба „Химият плюс" – ученици от 9е клас с ръководител Илонка Каракичева.
     Теоретичните знания по химия трябва да бъдат прилагани и упражнявани в ...

Read more...

Химията в задачи

Химията в задачи

Ръководител: Илонка Каракичева

     Участници в клуба „Химията в задачи" са ученици от 10 е клас, в клуба „Химият плюс" – ученици от 9е клас с ръководител Илонка Каракичева.
     Теоретичните знания по химия трябва да бъдат прилагани и упражнявани в ...

Read more...

Добротворци

Добротворци

Ръководител: Даниела Стоилкова

     Клуб "Добротворци" към ПМГ „Акад. С. Корольов" участват ученици от 10. до 12. клас, имащи интерес към доброволческата дейност, социалните инициативи и благотворителността.
     Учениците се ангажират с развиването ...

Read more...

Обучение по плуване

Обучение по плуване

Ръководител: Екатерина Георгиева

     В групата „Обучение по плуване" се създават възможности и условия за приобщаване на децата за организиране практикуване на плуването с цел подобряване на тяхното здраве и физическа дееспособност, осмисляне на свободното им ...

Read more...

Smart and beautiful

Smart and beautiful

Ръководител Таня Беличка

     Клубът по интереси Smart and Beautiful цели да задълбочи нивото на езикова грамотност и компетентност, която е необходим фактор за успешно реализиране на учениците на различни видове изпити.
     На учениците от клуба ...

Read more...

Търсене в сайта:

Ученически отзиви badge

Мнение

 

Благодарение на Вас се научихме да ценим качествата си и се гордеем с тях, да вярваме в себе си и винаги да преследваме целите си, колкото и непостижими да са те. Много пъти сме чували израза, че човек трябва да помни откъде идва, за да знае накъде отива.

Мнение

 

Човек започва да се изгражда като такъв още от най-ранна детска възраст. Семейството и обществото имат много голямо значение за ценностните качества, които ще притежава човек. Възпитанието и моралът зависят и от обкръжаващата среда и от много други фактори.

Мнение

 

Обучението по природни науки е на най-доброто ниво от всички училища в областта и за това говорят резултатите от олимпиади и състезания на национални нива. Развива се интереса на учениците към природните науки и техните приложения, като необходима основа за бъдеща реализация.

За връзка с нас

 

Училищното настоятелство обявява кампания за набиране на средства за участие в състезания на ученици от ПМГ "Акад. Сергей Корольов"

IBAN: BG05IABG74581000914001
BIC: IABGBGSF, ASSET BANK, Благоевград