• A-
  • A
  • A+

     Два одобрени и защитени проекти от ПМГ „Акад. С. Корольов" и един от тях с Първа награда за проект, социално-ориентиран с обществена ангажираност в Десетата научна сесия на УчИ-БАН
     Ученическата научна сесия проведе своето десето издание в дните 2 и 3 декември в емблематичната за Академията сграда на ул. 15 ноември № 1. В научния форум организиран от Ученическия институт на Българската академия на науките взеха активно участие в различни роли над 200 души. Сред тях: автори на проекти, научни ръководители и консултанти, рецензенти и членове на жури.
     Конкурсът привлече 116 ученици от 17 града в страната, а техните 72 разработки бяха оценени и класирани от жури в няколко тематични области:
     Информационни, комуникационни и технически науки (общо 24 проекта);
     Математика (10 проекта);
     Биология, биомедицина, биохимия (15 проекта);
     Химия, физика, физикохимия (8 проекта);
     Хуманитарни, обществени науки и изкуство (15 проекта).
     Ученическия институт на БАН всяка следваща година привлича все по-голям брой участници.
     Два от одобрените и защитени проекти на този научен форум са от ПМГ „Акад. С. Корольов" Благоевград – един по биология и химия съвместно с ЮЗУ „Неофит Рилски" Благоевград и информатика и роботика съвместно с БАН. Тази година двете Малки Ученически Изследователски Общности са с представители от 11а и 9а на нашата гимназия.
     В рамките на една година единадесетокласничките - Мария Атанасова и Сияна Костова работят по своя проект, съвместно с техните научни ръководители.
     Тютюнопушенето като феномен на съвременната култура и важен фактор за здравето на подрастващите е в основата на настоящото изследване. Задълбочено и пространно е проследено появяването на това явление.
     На този фон се вписват и резултатите от проучването сред връстниците на авторите. Резултатите са тревожни, потвърждаващи инерцията, присъща на някои младежи. Откритите уроци и измервания, проведени съвместно с РЗИ Благоевград, са навременен и нагледен опит за промяна на ориентирите и плаващите маркери на подрастващите относно ролята на някои ефектни, но вредни привички, които се превръщат в опасни за здравето зависимости.
     На 2 декември Мария Атанасова блестящо представи и защити съвременния и обществено полезен проект. Трудът им постигна успех, признание и бе отличен от журито на УчИ – БАН с Първа награда.
     Автори: Мария Атанасова, Сияна Костова, XIа клас, Природо-математическа гимназия „Акад. С. Корольов", гр. Благоевград
     Проект: „Разпространение и превенция на тютюнопушенето сред подрастващите"
     Научни ръководители: Александра Шекерлийска, старши учител по химия, Бойка Катранджиева-Кирилова, старши учител по биология, Природо-математическа гимназия „Акад. С. Корольов", гр. Благоевград
     Малка изследователска общност преди година се сформира и от трима ученици от 9а клас – Борислава Бучинска, Велислав Стоянов и Георги Божинов и заедно с техния ръководител търсиха информация, програмираха и правиха „робот-заселник".
     Има ли живот на други светове? Или в цялата необятност на Космоса може наистина да сме напълно сами? Проектът на деветокласниците има за цел да покаже възможностите за програмиране на роботи и приложението им в космонавтиката за изследване на непознати светове. С LEGO робот се представят възможностите на програмируемите роботи. Да се улесни запознаването на начинаещите ученици с програмирането и да се направи прототип на робот „космически заселник", който да открива нови обитаеми и добронамерени планети.
     Деветокласниците защитиха достойно проекта си пред жури, публика и съмишленици. Предстоят им още по-добри научни разработки.
     Автори: Борислава Бучинска, Велислав Стоянов и Георги Божинов, IXа клас
     Проект: „Има ли живот на други планети? Приложение на роботиката за изследване на други планети – LEGO робот SpaceSettler".
     Научен ръководител: Константина Бучинска, старши учител по информатика и информационни технологии, Природо-математическа гимназия „Акад. С. Корольов", Благоевград
     Желаем на младите изследователи от ПМГ"Акад. С. Корольов" бъдещи още по-интересни проекти към УчИ-БАН в различни области на науката и още много Първи награди!

1

2

3

4

5

6

7

9

8

10

Обучение по катедри


Занимания по интереси

Клуб

Клуб "Ние сме грамотни"

Ръководител: Ирена Сандева

     Клуб по интереси Ние сме грамотни има за цел да повиши нивото на езикова грамотност и литературна компетентност, необходим фактор за успешно представяне на учениците на различните кръгове на олимпиадата по български език и ...

Read more...

Математическа лингвистика

Математическа лингвистика

Ръководител: Надка Шеинкова

     В групата по математическа лингвистика учениците ще се запознаят със задачи свързани с езика и предаването на информация: звуковете на езика; произхода и значенията, образуването и измененията на думите, строежа на изречението; ...

Read more...

Клуб

Клуб "Математика 12"

Ръководител: Антоанета Тодорова

     Клубът включва ученици от 12клас.
     Цел на заниманията в клуба е да надградят придобитите до момента знания, решаване на задачи с цел подготовка за участие в математически състезания и подготовка за ...

Read more...

"Математика 7"

Ръководител: Тодорка Мелниклийска

     Групата се състой от ученици от 7.клас на ПМГ" Акад. С. Корольов"- Благоевград.
     Основната цел на заниманията са поддържане и разширяване на интереса към математиката. Усъвършенстване на знанията и уменията ...

Read more...

Клуб

Клуб "Математика"

Ръководител: Ирина Малешевска

     Клуб "Математика" е сформиран от ученици от 9б клас, които имат изявен интерес към учебния предмет. В приятна и непринудена атмосфера деветокласниците усъвършенстват математическите си умения и надграждат учебния материал. Тези ...

Read more...

Търсене в сайта:

Ученически отзиви badge

Мнение

 

Благодарение на Вас се научихме да ценим качествата си и се гордеем с тях, да вярваме в себе си и винаги да преследваме целите си, колкото и непостижими да са те. Много пъти сме чували израза, че човек трябва да помни откъде идва, за да знае накъде отива.

Мнение

 

Човек започва да се изгражда като такъв още от най-ранна детска възраст. Семейството и обществото имат много голямо значение за ценностните качества, които ще притежава човек. Възпитанието и моралът зависят и от обкръжаващата среда и от много други фактори.

Мнение

 

Обучението по природни науки е на най-доброто ниво от всички училища в областта и за това говорят резултатите от олимпиади и състезания на национални нива. Развива се интереса на учениците към природните науки и техните приложения, като необходима основа за бъдеща реализация.

За връзка с нас

 

Училищното настоятелство обявява кампания за набиране на средства за участие в състезания на ученици от ПМГ "Акад. Сергей Корольов"

IBAN: BG05IABG74581000914001
BIC: IABGBGSF, ASSET BANK, Благоевград