• A-
  • A
  • A+

     На 12.01.2024 г. учениците от 11.Е клас участваха в изнесен урок на тема: „Изследване на състава на храните". Той се проведе в диагностичната лаборатория при Областна дирекция по безопасност на храните - Благоевград. Ръководител на занятието беше д-р Дафина Иванова – началник отдел лабораторна дейност.
     Една от основните цели на преподавателите от катедра Природни науки в ПМГ е интегриране на СТЕМ обучението в часовете по биология, физика и химия, давайки възможност на своите възпитаници да се докоснат до приложните аспекти на науката.
     Стъпка в тази посока беше посещението ни във физикохимичната лаборатория на ОДБХ, Благоевград. Видяхме съвременни прибори и апарати, използвани в диагностиката, запознахме се с основни изисквания към хранителните продукти с животински произход, които се продават в магазинната мрежа. Проследихме изследване на прясно мляко за масленост и наличие на примеси от вода; изследвахме твърдостта на питейната вода в Благоевград и Симитли; наблюдавахме центрофугиране и титруване на изследваните проби, докоснахме се до лабораторните прибори и сами извършихме някои от опитите. Разбрахме, че подобни изследвания изискват задълбочени познания не само по биология, но и във всички области на науката – химия, физика и математика.
     Искаме да благодарим за отзивчивостта и професионализма на екипа на физикохимичната лаборатория към ОДБХ Благоевград! Очакваме нови интересни срещи с тях!

odbh2

odbh3

Обучение по катедри


Занимания по интереси

Математическа лингвистика

Математическа лингвистика

Ръководител: Надка Шеинкова

     В групата по математическа лингвистика учениците ще се запознаят със задачи свързани с езика и предаването на информация: звуковете на езика; произхода и значенията, образуването и измененията на думите, строежа на изречението; ...

Read more...

Занимателна химия

Занимателна химия

Ръководител: Александра Шекерлийска

     В групата "Занимателна химия" участват ученици от 11е клас с профил биология и химия. Целта на работата по проекта е да се решават логически и експериментални задачи по ХООС, за да се затвърдят теоретичните знания на ...

Read more...

"Математика 7"

Ръководител: Тодорка Мелниклийска

     Групата се състой от ученици от 7.клас на ПМГ" Акад. С. Корольов"- Благоевград.
     Основната цел на заниманията са поддържане и разширяване на интереса към математиката. Усъвършенстване на знанията и уменията ...

Read more...

Клуб „Литературна мисъл“

Клуб „Литературна мисъл“

Ръководител: Камелия Александрова

     Основната дейност на клуба е да формира у учениците знания и умения по български език и литература.
     Участниците ще се запознаят по-подробно със спецификата на различни видове текстове; задълбоченото ...

Read more...

Химията в задачи

Химията в задачи

Ръководител: Илонка Каракичева

     Участници в клуба „Химията в задачи" са ученици от 10 е клас, в клуба „Химият плюс" – ученици от 9е клас с ръководител Илонка Каракичева.
     Теоретичните знания по химия трябва да бъдат прилагани и упражнявани в ...

Read more...

Търсене в сайта:

Ученически отзиви badge

Мнение

 

Благодарение на Вас се научихме да ценим качествата си и се гордеем с тях, да вярваме в себе си и винаги да преследваме целите си, колкото и непостижими да са те. Много пъти сме чували израза, че човек трябва да помни откъде идва, за да знае накъде отива.

Мнение

 

Човек започва да се изгражда като такъв още от най-ранна детска възраст. Семейството и обществото имат много голямо значение за ценностните качества, които ще притежава човек. Възпитанието и моралът зависят и от обкръжаващата среда и от много други фактори.

Мнение

 

Обучението по природни науки е на най-доброто ниво от всички училища в областта и за това говорят резултатите от олимпиади и състезания на национални нива. Развива се интереса на учениците към природните науки и техните приложения, като необходима основа за бъдеща реализация.

За връзка с нас

 

Училищното настоятелство обявява кампания за набиране на средства за участие в състезания на ученици от ПМГ "Акад. Сергей Корольов"

IBAN: BG05IABG74581000914001
BIC: IABGBGSF, ASSET BANK, Благоевград