• A-
  • A
  • A+

     След проведеното на 21.IX.2023 год. за дванадесета пореденa година Национално състезание по творческо писане на английски език в ПМГ „Акад. Сергей Корольов", работите на 4 ученици бяха класирани за Националния кръг на състезанието: Йоанна Стаматова - VII кл., Владимир Гюров - X А кл., Марио Симеонов - XI А кл. и Александър Стоянов XII E клас. Поздравления за учениците и техните преподаватели по английски език: г-жа М. Петкова, Т. Бикова, Н. Джувтова и М. Янкулска.
     ПМГ-Благоевград е сред училищата с най-много финалисти. Въпреки, че не бяха класираните на призови места, постижението на учениците ни да бъдат сред 16-те най-добри в своята група никак не малко! Нека да припомним, че близо 4000 ученици от 185 училища в България, както и участници от Пакистан са изявили желание да участват в 14-то издание на Националното състезание по творческо писане на английски език, насърчаващо креативността, остроумието и красноречието.
     Можете да прочетете колекцията от тазгодишните наградени произведения на http://www.creativewriting-bg.com/assets/Final-BCWC-24-booklet.pdf.

1yoannastamatovaviiklas

2vladimirgiurovx a

3mariosimeonovxia

Обучение по катедри


Занимания по интереси

В света на биологията

В света на биологията

Ръководител: Бойка Катранджиева

     Светът на биологията е необятен, интересен и все още непознат за учениците. Интересът започва от новите знания в училище, в клуба и от беседите с учителя. Макар и с малки крачки учениците от клуб „В света на биологията" ...

Read more...

Светът на биологията

Светът на биологията

Ръководител: Елена Малиновска

     В група „Светът на биологията" дискутирахме теми, обогатяващи знанията на учениците по биология в направления ботаника, зоология, анатомия, биохимия и генетика с помощта на презентации, обучителни приложения, образователни филми ...

Read more...

"Математика 7"

Ръководител: Тодорка Мелниклийска

     Групата се състой от ученици от 7.клас на ПМГ" Акад. С. Корольов"- Благоевград.
     Основната цел на заниманията са поддържане и разширяване на интереса към математиката. Усъвършенстване на знанията и уменията ...

Read more...

Mit Erfolg zum Zertifikat B1

Mit Erfolg zum Zertifikat B1

Ръководител: Мирослава Методиева

     Обучението в клуб по интереси „Мit Erfolg zum Zertifikat B1" цели успешното полагане на изпита в Goethe-Institut за Goethe-Zertifikat B1. Това е изпит по немски език, който удостоверява самостоятелното използване на немския ...

Read more...

Клуб

Клуб "Математика"

Ръководител: Ирина Малешевска

     Клуб "Математика" е сформиран от ученици от 9б клас, които имат изявен интерес към учебния предмет. В приятна и непринудена атмосфера деветокласниците усъвършенстват математическите си умения и надграждат учебния материал. Тези ...

Read more...

Търсене в сайта:

Ученически отзиви badge

Мнение

 

Благодарение на Вас се научихме да ценим качествата си и се гордеем с тях, да вярваме в себе си и винаги да преследваме целите си, колкото и непостижими да са те. Много пъти сме чували израза, че човек трябва да помни откъде идва, за да знае накъде отива.

Мнение

 

Човек започва да се изгражда като такъв още от най-ранна детска възраст. Семейството и обществото имат много голямо значение за ценностните качества, които ще притежава човек. Възпитанието и моралът зависят и от обкръжаващата среда и от много други фактори.

Мнение

 

Обучението по природни науки е на най-доброто ниво от всички училища в областта и за това говорят резултатите от олимпиади и състезания на национални нива. Развива се интереса на учениците към природните науки и техните приложения, като необходима основа за бъдеща реализация.

За връзка с нас

 

Училищното настоятелство обявява кампания за набиране на средства за участие в състезания на ученици от ПМГ "Акад. Сергей Корольов"

IBAN: BG05IABG74581000914001
BIC: IABGBGSF, ASSET BANK, Благоевград