• A-
  • A
  • A+

"УЧЕНИЧЕСКИ ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИЯ"

logopmg

 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМАlogomon

„УЧЕНИЧЕСКИ ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИЯ”

 

 

 

 

МОДУЛ „ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА ТАЛАНТЛИВИ УЧЕНИЦИ ЗА УЧАСТИЕ В УЧЕНИЧЕСКИТЕ ОЛИМПИАДИ“

2020/2021 учебна година

 

 

I. ОСНОВНА ЦЕЛ

Националната програма „Ученически олимпиади и състезания", модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади", е свързана с подготовката на талантливи ученици от всички етапи и степени на училищното образование. Чрез индивидуално или групово обучение, ученици с изявени таланти, способности и интереси в определена област на познание се подготвят за участие в олимпиади, състезания и конкурси. 

 II. ОБУЧЕНИЕ

За учебната 2020/2021 г. 103 ученици от ПМГ са включени в групите за подготовка за състезания и олимпиади.

Сформирани са общо 14 групи от 11 предметни области:

-      Български език – ръководители Ирена Сандева и Мария Чолакова;

-      Немски език – ръководител Ангелина Гълъбова;

-     Информационни технологии – ръководители Христина Василева, Петрана Давчева и Константина Бучинска;

-      Математическа лингвистика - ръководител Надка Шеинкова;

-      История и цивилизации - ръководител Флорика Велева;

-      География и икономика – ръководител Ваня Стоева;

-      Философия – ръководител Павлин Славов;

-      Биология и здравно образование - ръководител Бойка Катранджиева;

-      Физика и астрономия – ръководител Радослав Митков;

-      Химия и опазване на околната среда – ръководител Гергана Шопова;

-      Техническо чертане – ръководител Антоанета Манова.

 

 

 

МОДУЛ „ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА ТАЛАНТЛИВИ УЧЕНИЦИ ЗА УЧАСТИЕ В УЧЕНИЧЕСКИТЕ ОЛИМПИАДИ"
2019/2020 учебна година

I. ОСНОВНА ЦЕЛ

Националната програма „Ученически олимпиади и състезания" , модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади", е свързана с подготовката на талантливи ученици от всички етапи и степени на училищното образование. Чрез индивидуално или групово обучение, ученици с изявени таланти, способности и интереси в определена област на познание се подготвят за участие в олимпиади, състезания и конкурси.

II. ОБУЧЕНИЕ

За учебната 2019/2020 г., 59 ученици от ПМГ са включени в групите за подготовка за състезания и олимпиади. Сформирани са общо 9 групи от 7 предметни области:
- Български език – ръководител Мария Стоева;
- Информационни технологии – ръководители Петрана Давчева и Христина Василева;
- Математическа лингвистика - ръководител Надка Шеинкова;
- Философия – ръководител Павлин Славов;
- География и икономика – ръководител Ваня Стоева;
- Химия и опазване на околната среда – ръководител Гергана Шопова;
- Биология и здравно образование - ръководител Бойка Катранджиева.

III. УЧАСТИЯ В ОЛИМПИАДИ

- брой ученици от групите, участвали на общинския кръг на олимпиадите – 44;
- брой ученици от групите, участвали на областния кръг на олимпиадите – 35;
- брой ученици от групите, класирани за националния кръг на олимпиадите – 7.

 

 

МОДУЛ „ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА ТАЛАНТЛИВИ УЧЕНИЦИ ЗА УЧАСТИЕ В УЧЕНИЧЕСКИТЕ ОЛИМПИАДИ“

2018/2019 учебна година 

 

     I. ОСНОВНА ЦЕЛ

     Създаване на условия за индивидуално или групово обучение на ученици с изявени таланти, способности и интереси в определена област на познание и осигуряване на средства за участието им в олимпиади, състезания и конкурси.

     II. ОБУЧЕНИЕ

     За учебната 2018/2019 г. 168 ученици от ПМГ са включени в групите за подготовка за състезания и олимпиади. Сформирани са общо 19 групи от 13 предметни области:

 - Български език – ръководител Ирена Сандева;
 - Немски език – ръководител Мирослава Методиева;
 - Руски език – ръководител Спаска Димитрова;
 - Математика – ръководители Тодорка Мелниклийска, Цветанка Терзийска, Керанка Иванова;
 - Информатика – ръководител Донка Георгиева;
 - Информационни технологии – ръководители Петрана Давчева, Христина Василева, Константина Бучинска и Спаска Ангелова;
 - Математическа лингвистика - ръководител Надка Шеинкова;
 - Философия – ръководител Павлин Славов;
 - География и икономика – ръководител Ваня Стоева;
 - Физика и астрономия – ръководител Ирина Андонова;
 - Химия и опазване на околната среда – ръководители Гергана Шопова и Александра Шекерлийска;
 - Биология и здравно образование - ръководител Бойка Катранджиева;
 - Техническо чертане – ръководител Антоанета Манова.

 

Търсене в сайта: