Правила за движение, съхранение, отчитане, попълване и унищожаване на документи с фабрична номерация в ПМГ - ТУК