Изпълнение на делегирания бюджет на училището към 30.09.2021 г. - ТУК

Изпълнение на делегирания бюджет на училището към 30.06.2021 г. - ТУК

Изпълнение на делегирания бюджет на училището към 31.03.2021 г. - ТУК

 Изпълнение на делегирания бюджет на училището към 31.12.2020 г. - ТУК

Изпълнение на делегирания бюджет на училището към 30.09.2020 г. - ТУК

Изпълнение на делегирания бюджет на училището към 30.06.2020 г. - ТУК

Изпълнение на делегирания бюджет на училището към 31.03.2020 г. - ТУК

Начален бюджет 2020 - ТУК

Изпълнение на делегирания бюджет на училището към 31.03.2019г. - ТУК

Изпълнение на делегирания бюджет на училището към 30.06.2019 г. - ТУК

Изпълнение на делегирания бюджет на училището към 30.09.2019 г. - ТУК

Изпълнение на делегирания бюджет на училището към 31.12.2019 г. - ТУ

Изпълнение на делегирания бюджет на училището към 31.03.2018 г. - ТУК

Изпълнение на делегирания бюджет на училището към 30.06.2018 г. - ТУК

Изпълнение на делегирания бюджет на училището към 30.09.2018 г. - ТУК

Изпълнение на делегирания бюджет на училището към 31.12.2018 г. - ТУК