• A-
  • A
  • A+

График за провеждане на консултации с напреднали и/или изоставащи ученици и родители - II срок - 2023/2024 г. - ТУК

Учител Стая Ден Начален час
1 Н. Каращранов 202 вторник 12:40-13:20
2 К. Въчкова 309 понеделник 12:40-13:20
3 М. Стоева 12 вторник 12:40-13:20
4 К. Петрова 12 петък 12-12:40
5 М.Чолакова 13 четвъртък
понеделник
12:35-13:15
6 Ел.Близнакова 12
105
понеделник
сряда
12:30-13:15
7 И. Сандева 401 четвъртък 12:30-13:15
8 Р.Терзиева 401
106
четвъртък
вторник
12:30-13:10
9 М. Петкова 101 петък 17:45-18:25
10 Т. Беличка 13 вторник 12:35-13:15
11 Н. Джувтова 103 понеделник
петък
12:35-13:15
12 М. Янкулска 204
12
четвъртък
петък
12:35-13:15
12:00-12:40
13 Цв. Андонова 105 петък 18:00-18:40
14 Т. Бикова 112 четвъртък 18:35-19:15
15 М. Бекярова 13 понеделник 12:40-13:20
16 К. Ризова 12 петък 12:00-12:40
17 Сп. Тренчев 11 понеделник 12:30-13:10
18 Й. Костова 109 сряда 19:20-20:00
19 М. Рулько 12 петък 12-12:40
20 А. Гълъбова 106 вторник 14:40-30:20
21 М.Методиева 13 четвъртък 12:40-13:20
22 П.Демиревска 13 вторник 12:40-13:20
23 Т. Мелниклийска 13 петък 12:00-12:40
24 Ир. Малешевска 11 петък 12:00-12:40
25 К.Иванова 12
109
четвъртък
вторник
12:30-13:10
19:15-19:55
26 Цв. Терзийска 401 четвъртък 12:40-13:20
27 Е. Тренчева 11 понеделник 19:15-19:55
28 Н. Кавалджиева 12 петък 12:00-12:40
29 Н. Шеинкова 107 вторник 12:40-13:20
30 Д. Жекова 14 петък 12:10-12:50
31 Б. Поповска 14 вторник 12:35-13:15
32 А. Василева 104 сряда 12:40-13:20
33 П. Давчева 104 сряда 12:40-13:20
34 П.Стоянова 312 понеделник 12:40-13:20
35 К.Бучинска 207 понеделник 12:40-13:20
36 Х. Василева 310 понеделник 12:40-13:20
37 Д.Георгиева 104 четвъртък 12:35-13:15
38 Е.Николова 308 понеделник 12:30-13:10
39 К.Парашкевов 209 петък 12:00-12:40
40 Кр. Стоянов 312 петък 12:00-12:40
41 Сп. Ангелова 111 петък 12:00-12:40
42 Д. Станоева 310 четвъртък 12:35-13:15
43 Н. Мирчева 310 сряда 12:40-13:20
44 Р. Попова 11 вторник 12:40-13:20
45 Ир. Андонова 14 петък 12:00-12:40
46 А. Шекерлийска 109 понеделник 19:15-20:00
47 Г.Шопова каб.
 по химия
понеделник 19:00-19:40
48 Ил. Каракичева каб.
 по химия
сряда 12:35-13:15
49 В. Ангелова 206 понеделник 19:15-19:55
50 В.Евтимова 206 петък 18:20-19:00
51 Г.Искрева 108 вторник 12:30-13:10
52 Ф. Велева 11 петък 12:00-12:40
53 Е.Смилкова 110 вторник 12:30-13:10
54 А. Вълкова 202 вторник 12:30-13:10
55 П.Славов каб.
 по рисуване
петък 12:00-12:40
56 В. Велкова 403 вторник 12:30-13:10
57 В. Пандурски 401 четвъртък 12:30-13:10
58 В. Стоева 112 сряда 12:40-13:20
59 Р. Калибацев физкултурен
салон
понеделник 12:40-13:20
60 А. Ишев физкултурен
салон
сряда 19:15-19:55
61 Й. Цветанов физкултурен
салон
понеделник 12:40-13:20
62 В. Стоянов физкултурен
салон
вторник 19:15-19:55
63 А. Гръчки физкултурен
салон
четвъртък 12:40-13:20
64 Л. Димитров 202 вторник 12:30-13:10
65 В. Балевски 202 вторник 12:40-13:20
    Утвърждавам:    
                /Н. Каращранов/  

Търсене в сайта:

За връзка с нас

 

Училищното настоятелство обявява кампания за набиране на средства за участие в състезания на ученици от ПМГ "Акад. Сергей Корольов"

IBAN: BG05IABG74581000914001
BIC: IABGBGSF, ASSET BANK, Благоевград